Yazar: muhammetdurgun

Bireyden Endüstriye Bilişsel Şemalar

Bireyden Endüstriye Bilişsel Şemalar

Bireyden Endüstriye Bilişsel Şemalar Günümüz ekonomisinde işletme yöneticilerinin yükü hiç olmadığı kadar artmıştır. Stratejik yönetim bağlamında yöneticiler ya çevresel taramalardaki sapmaların ya firmanın performansında gözlenen hataların ya da -daha kötüsü- bu kavramsallaştırmalarda firma başarısızlığının kaynağı olarak görülmektedir. Firma değerini doğrudan

Strateji Oluşturmada Zihinsel Süreçlerin Önemi

Strateji Oluşturmada Zihinsel Süreçlerin Önemi

Strateji Oluşturmada Zihinsel Süreçlerin Önemi Stratejik yönetim bitmeyen bir süreçtir. Bu süreç ana hatlarıyla stratejinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesi aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamaların hepsinin önemi yadsınamaz düzeyde olsa da strateji oluşturma aşaması dış ve iç çevrenin analizlerini, misyon ve vizyonun

İşletmelerin Baskın Mantıkları Nasıl Oluşur?

İşletmelerin Baskın Mantıkları Nasıl Oluşur?

İşletmelerin Baskın Mantıkları Nasıl Oluşur? İşletmeler stratejik yönetim faaliyetleri arasında düzey olarak en üst derecede kurumsal stratejiler belirleyip, uygulamaktadırlar. Proaktif bir anlayışla hareket eden işletmeler bu kategori içinde yer alan çeşitlendirme stratejilerini kullanarak, iş alanlarını genişletmeyi ve böylelikle rekabetin yoğun

Örgütsel Öğrenmenin Beraberinde Getirdiği Engeller

Örgütsel Öğrenmenin Beraberinde Getirdiği Engeller

Örgütsel Öğrenmenin Beraberinde Getirdiği Engeller Stratejik yönetim düşüncesi örgütsel zekâ arayışı üzerine kurulmuştur. Bu yüzden de, uygunluk arzu ve fikirleriyle tutarlı sonuçlara yol açan eylemleri yapma girişimi olarak da görülebilir. Mevzubahis örgütsel zekâyı güçlendirmek için deneyimsel öğrenme önem arz etmektedir.

Üst Kademe Teorisi Örgütlerin Performansıyla İlgili Ne Söyler?

Üst Kademe Teorisi Örgütlerin Performansıyla İlgili Ne Söyler?

Üst Kademe Teorisi Örgütlerin Performansıyla İlgili Ne Söyler? Devasa ve kompleks yapıdaki şirketler, KOBİ’ler veya aile işletmeleri gibi bir yöneticiyle idare edilmemektedir. Büyük şirketlerde yönetim kurulları, genel müdür ve departman müdürleri uygulanan stratejiler ve gerçekleşen performans üzerinde büyük etkiye sahiptirler.

Nevrotik Tarzlar ve Örgütsel Patoloji

Nevrotik Tarzlar ve Örgütsel Patoloji

Nevrotik Tarzlar ve Örgütsel Patoloji Nevrotik tarzlar (neurotic styles) insan işleyişini karakterize etmede önemli faktörlerdendir. Her birey bu nevrotik tarzların bir karışımına ibaret olan bir kişiliğe sahiptir. Bu tarzlardan birinin baskın oluşu (aşırı kullanımı) bireyin davranışında işleyiş bozukluğu meydana getirmekte

Firma Davranışlarını Açıklamada Dikkat Tabanlı Yaklaşım

Firma Davranışlarını Açıklamada Dikkat Tabanlı Yaklaşım

Firma Davranışlarını Açıklamada Dikkat Tabanlı Yaklaşım Dikkat tabanlı yaklaşım bireylerin bilgi işleme özellikleri ile davranışlarını prosedür ve iletişim kanalları ve dikkat yapıları yoluyla örgüt yapısına bağlayan, firma davranışlarını açıklamak için geliştirilmiş bir teoridir. Bu yaklaşıma göre firma davranışlarını açıklamak firmaların

Yöneticilerde Arzu Düzeyi ve Yüklemeler

Yöneticilerde Arzu Düzeyi ve Yüklemeler

Yöneticilerde Arzu Düzeyi ve Yüklemeler Yöneticilerin planlanan değişimleri başarıyla yürütebilmeleri çoğunlukla belirledikleri arzu düzeyine (aspiration level) bağlıdır. Bu örgütsel değişimleri başarısız yürüten ve kötü performans alan yöneticiler ise bu durumları açıklamak için yüklemelerde (attribution) bulunmaktadırlar (Arzu düzeyi bazı yerlerde istek