Yazar: muhammetdurgun

Carnegie Okulu ve İşletme Yönetimine Katkıları

Carnegie Okulu ve İşletme Yönetimine Katkıları

Carnegie Okulu ve İşletme Yönetimine Katkıları Aslında bu yazının başlığı içeriği yansıtmakla beraber, işin aslının sadece bir yönünü ele almaktadır. Yine de bu konuda daha önce yazılmış hiçbir Türkçe metine rastlamamış olmam (davranışsal ekonomi üzerine hazırlanmış bir yüksek lisans tezi

Stratejik Karar Vermede Yapılan Bilişsel Basitleştirmeler

Stratejik Karar Vermede Yapılan Bilişsel Basitleştirmeler

Stratejik Karar Vermede Yapılan Bilişsel Basitleştirmeler Stratejik karar verme (strategic decision making) işletmelerde üst düzey yöneticilerin karşılaştıkları bir karar verme türüdür. Bu karar verme durumunun her gün yaşanmamasından ötürü bir yapısı yoktur ve ayrıca yenilik, karmaşıklık ve açık uçluluk özellikleriyle karakterize

Davranışsal Karar Verme ve Risk Alma

Davranışsal Karar Verme ve Risk Alma

Davranışsal Karar Verme ve Risk Alma Örgütlerde çalışanlar ve yöneticiler günlük iş hayatlarında küçüklü büyüklü birçok karar verme durumuyla karşı karşıya gelmektedirler. Bu karar verme olayları bireysel, örgütsel ve çevresel faktörler tarafından etkilenmektedir. Örgütün performansı ve büyüklüğü ile karar vericinin

Stratejik İşbirlikleri İşletmeleri Rekabetçi Yapabilir

Stratejik İşbirlikleri İşletmeleri Rekabetçi Yapabilir

Stratejik İşbirlikleri İşletmeleri Rekabetçi Yapabilir Küreselleşme ile birlikte işletmeler rekabet üstünlüğü sağlamak ve sürdürmek için farklı stratejiler kullanmak durumunda kalmışlardır. Yaşamlarını devam ettirmek ve yüksek rekabet ortamında ayakta kalabilmek için diğer işletmelerle yapılan stratejik işbirlikleri sıklıkla kullanılan bir seçenek veya

Girişimcilerde Miyopik Kendi Kendine Odaklanma Yanlılığı

Girişimcilerde Miyopik Kendi Kendine Odaklanma Yanlılığı

Girişimcilerde Miyopik Kendi Kendine Odaklanma Yanlılığı Girişimciler herhangi bir pazara giriş kararı verirlerken, çoğunlukla kişisel değerlendirmelere odaklanırlar. Bunu yaparlarken rekabet analizi veya rekabet değerlendirmesi yapmayı boşlarlar. Buna miyopik kendi kendine odaklanma (myopic self-focus) denilmektedir. Bu sorun aslında görüşlerinden biri örgütler

Yöneticilerin Problem Sezme Becerileri Sosyal Bilişe Bağlıdır

Yöneticilerin Problem Sezme Becerileri Sosyal Bilişe Bağlıdır

Yöneticilerin Problem Sezme Becerileri Sosyal Bilişe Bağlıdır Örgütlerin sosyal çevrelerinde gerçekleşen büyük değişimler, sıra dışı uyarlanabilir yanıtları gerekli kılmaktadır. Bu uyum işini örgütsel yanıtları formüle eden, yönlendiren ve koordine eden karar vericiler ve yöneticiler yapmaktadır. Çevredeki hızlı değişimlere gösterilen yönetsel