Çatışma Yönetimi

İşletmeleri Siyasi Koalisyon Olarak Görmek

İşletmeleri Siyasi Koalisyon Olarak Görmek

İşletmeleri Siyasi Koalisyon Olarak Görmek İşletmeler ekonomik kararlar alan ve bu kararları uygulayan örgütlerdir. Bu ekonomik oluşumlar günümüzde gitgide daha büyük ve karmaşık bir yapı haline gelmişlerdir. Fiyat oluşturma, ürün belirleme, yatırım yapma, kaynak tahsis etme bu örgütlerin ekonomik anlamda

Gruplararası Çatışmalar ve Devlet Adamlığı

Gruplararası Çatışmalar ve Devlet Adamlığı

Gruplararası Çatışmalar ve Devlet Adamlığı Gruplararası çatışmalarda devlet adamlığı pratiklerinin yürütülmesinin birçok faydası bulunmaktadır. Bu pratikler gerek uluslar arasında gerekse bir işletmenin departmanları arasında ya da toplumsal aktörler arasında çatışmaların çözümü için gereklidir. Kalıcı çözümler çatışmanın kaynağına gerçekçi bir yaklaşım

İş Hayatında Etkili İletişim ve Toplumsal Cinsiyet

İş Hayatında Etkili İletişim ve Toplumsal Cinsiyet

İş Hayatında Etkili İletişim ve Toplumsal Cinsiyet Gerek iş hayatında gerekse özel hayatta olsun, birey çevresindekilerle daha etkili ve amacına uygun bir şekilde etkili iletişim kurma becerisini kazanırsa, duygu ve düşüncelerini rahatça paylaşmayı ve sosyalleşmeyi başaracaktır. Bunun için çevredeki olup

İletişim ve Empatinin Organizasyonlardaki Önemi

İletişim ve Empatinin Organizasyonlardaki Önemi

İletişim ve Empatinin Organizasyonlardaki Önemi İletişim insanların sahip olması gereken en temel beceridir. Ayrıca bireyin varlığını devam ettirme sürecinde de çeşitli değişim ve gelişmelerden etkilenmektedir. Dolayısıyla iletişim insana özgü bir olgu olarak karşımızdadır. Çalışma hayatında iletişim önemli bir unsur olarak

Çalışma Hayatında Bireylerarası İletişim

Çalışma Hayatında Bireylerarası İletişim

Çalışma Hayatında Bireylerarası İletişim İşletmelerde çalışanlar birbirleriyle iletişim kurmak zorundadır. Robotik ve mekanik olmama durumlarından dolayı bu iletişim kaçınılmazdır. Ancak bu iletişimin etkili ve etkin olabilmesi anlatma yetisinden geçer. Anlatma bir iletişim becerisidir. Birlikte çalışanlar yani etkileşimde bulunanlar saygıyı ve

Affetme | Biyolojik ve Psikolojik Temeller

affetme

Affetme | Biyolojik ve Psikolojik Temeller Affetme kavramına bireysel düzeyden bakılan çalışmaların sayısı etkileyici bir biçimde gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmaların çoğunluğuna psikolojik bir perspektifken bakılmıştır. Bu sebeple bu yazıda affetmenin evrimsel kaideleri ve fizyolojik prediktörleri derinlemesine incelenmiştir. Ayrıca bahsettiğim

İş Hayatında Affetme, Yöntemler ve Fırsatlar

Affetme

İş Hayatında Affetme, Yöntemler ve Fırsatlar Affetme üzerine açık ve kabul görmüş bir tanımın tarifi, uzun ve rivayet olunan tarihine rağmen, zordur. Öyle ki, affetmenin mutabık kalınmış bir tanımının olmayışı, en öldürücü problemlerden biri olarak nitelendirilmiştir. Yazıya affetmeyi ilişkili kavramlardan