Eleştirel Yönetim

Postmodern Örgüt Teorisi

Postmodern Örgüt Teorisi

Postmodern Örgüt Teorisi Postmodernizm kavramı 20. yüzyılın ortalarından itibaren sanat, mimarlık, edebiyat gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bu kavramın sosyal bilimler ve özelde de örgüt teorisi alanında kullanılması ise 1980’li yıllar ile birlikte başlamıştır. Adından da anlaşılacağı üzere postmodernizm modernizmin sonrasında

Eleştirel Yönetim Çalışmaları

Eleştirel Yönetim Çalışmaları

Eleştirel Yönetim Çalışmaları Örgüt teorilerinde ilk zamanlarda Amerika kaynaklı ve modernizme dayanan çeşitli teoriler geliştirilmiştir. 1980’li yıllardan itibaren ise geliştirilen eleştirel teori (Critical Theory), tüm sosyal bilimleri etkilediği gibi yönetim ve örgüt teorilerini de etkilemiştir. Bu etkileme sonucunda eleştirel yönetim

Örgütsel Paradoksun Geleceği-2

yönetim

Örgütsel Paradoksun Geleceği-2 Paradoksal ilişkileri detaylandırma konusunda zıtlıkların birliği, denge kavramı ve bütünsellik ilkelerini; paradoksun mikrotemellerini kullanma hususunda da endişe ve savunma mekanizmaları ve paradoksal düşünme ilkelerini Örgütsel Paradoksun Geleceği-1 yazımda incelemiştim. Bu yazıda ise konuya devam edip paradoksun mikrotemelleri

Örgütsel Anlatılar, Durağanlık ve Değişim

hikayeleştirme

Örgütsel Anlatılar, Durağanlık ve Değişim Anlatı yaklaşımları beşeri ve sosyal bilimlerde anahtar bir role sahiptir. Bunlar son zamanlarda yönetim ve organizasyon çalışmalarında da popüler olmuştur çünkü çok yönlülük ve faydalılıklarını yansıtmışlardır. Birçok bilim adamı strateji gibi makro, değişim gibi mezo,

Örgütsel Paradoksun Geleceği-1

yönetim

Örgütsel Paradoksun Geleceği-1 Paradokslar organizasyonlarda geçmişten günümüze önemli bir yer teşkil etmektedir. İlk başlarda felsefi ve psikolojik çalışmalarda rastlanan bu büyülü sözcük, sonraları yönetim literatürüne de girmiştir. Araştırma-kullanma, kısa dönem-uzun dönem, durağanlık-uyarlanırlık gibi paradoksal gerilimler, işletme yönetimlerinde kafa karıştıran ve