Girişimcilik

Girişimcilerde Miyopik Kendi Kendine Odaklanma Yanlılığı

Girişimcilerde Miyopik Kendi Kendine Odaklanma Yanlılığı

Girişimcilerde Miyopik Kendi Kendine Odaklanma Yanlılığı Girişimciler herhangi bir pazara giriş kararı verirlerken, çoğunlukla kişisel değerlendirmelere odaklanırlar. Bunu yaparlarken rekabet analizi veya rekabet değerlendirmesi yapmayı boşlarlar. Buna miyopik kendi kendine odaklanma (myopic self-focus) denilmektedir. Bu sorun aslında görüşlerinden biri örgütler

Girişimcilik Kültürü ve İklimi

Girişimcilik Kültürü ve İklimi

Girişimcilik Kültürü ve İklimi Girişimcilik artık bir ülkenin ekonomik kalkınmasının en önemli yapı taşı haline gelmiştir. Yeni teknolojiler ve ürünler geliştiren girişimciler, ülkelerin uluslararası rekabet gücünü de etkileyebilmektedir. Girişimciliğin olumlu ve istenen sonuçlarının meydana gelebilmesi girişimcilik kültürü ve iklimi geliştirilmelidir.

Ekonomik, Psikolojik ve Sosyokültürel Açılardan Girişimcilik

Ekonomik, Psikolojik ve Sosyokültürel Açılardan Girişimcilik

Ekonomik, Psikolojik ve Sosyokültürel Açılardan Girişimcilik Girişimcilik kavramı ekonomik bir faaliyet yaratma süreci olduğu için son yıllarda bütün ülkeler tarafından önemsenmektedir. Risk alma, yaratıcılık ve yenilik süreçlerini birleştirerek yeni veya mevcut bir işletme içerisinde meydana gelen girişimcilik ülkelerin ekonomik ve sosyal