İnsan Kaynakları Yönetimi

Yönetim Araçlarının Yayılım Süreci

Yönetim Araçlarının Yayılım Süreci

Yönetim Araçlarının Yayılım Süreci İşletmeler verimlilik ve etkinlik düzeylerini arttırabilmek için çeşitli yönetim araçları kullanırlar. Bu yönetim araçları ilk ortaya atıldıkları sırada yenilik olarak görülmekte ve bazı örgütlerce kabul, bazı örgütlerce ise ret edilmektedir. Üstelik çoğu zaman bu araçlardan etkili

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejik insan kaynakları yönetimi, önceleri personel yönetimi olarak adlandırılan şimdi ise entelektüel sermaye yönetimi ve yetenek yönetimi gibi postmodern etiketlere sahip insan kaynakları yönetimi üzerine geliştirilen yaklaşımlardan biridir. İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili üç yaklaşımdan söz

Çalışan Karşılıklılığı ve Firma Performansı

Çalışan Karşılıklılığı ve Firma Performansı

Çalışan Karşılıklılığı ve Firma Performansı İnsan davranışına dair geleneksel ekonomik nitelemeler, bireylerin sadece kendilerini ilgilendiren, menfaatlerine olan durumlara karşı motive olduklarını varsaymıştır. Bu perspektif örgüt teorileri içinde yer alan işlem maliyetleri ve vekâlet teorisinde de kendine yer bulmuştur. Bunun aksine

Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi Çalışma ilişkileri insan kaynakları yönetiminin idari kapsamında yürütülen uygulamalardan biridir. Tanım olarak ekonominin bütün kesimlerinde işçiler, işverenler ve devlet arasında bağımlı çalışma sonucu ortaya çıkan bireysel ve toplu ilişkilerin, ilgililer arasındaki güç mücadelelerinin ve

İşletmelerde Disiplin Sistemi

İşletmelerde Disiplin Sistemi

İşletmelerde Disiplin Sistemi Disiplin sistemi işletmelerin insan kaynakları işlevi kapsamında kurulması ve uygulanması gereken birtakım ilke ve kurallardan oluşmaktadır. İnsan kaynakları yönetiminin idari kapsamında bulunan faaliyetlerden biri olan disiplin personeli istenmeyen davranışlardan uzak tutmayı ve doğru davranmaya yöneltmeyi amaçlamaktadır. Disiplini

Kariyer Geliştirme ve Yönetimi

Kariyer Geliştirme ve Yönetimi

Kariyer Geliştirme ve Yönetimi İşletmeler insan kaynakları bölümünün birçok sorumluluğu bulunmaktadır. İnsan kaynakları planlaması, personel bulma, seçme ve işe yerleştirme, ücretlendirme ve performans değerlendirme bunlardan bazılarıdır. İnsan kaynakları yönetiminin teknik yüzünü oluşturan diğer bir ifadeyle insan kaynakları mühendisliği çerçevesinde yapılan

Kariyer ve Kariyer Planlamanın Organizasyonlardaki Yeri

Kariyer ve Kariyer Planlamanın Organizasyonlardaki Yeri

Kariyer ve Kariyer Planlamanın Organizasyonlardaki Yeri Organizasyonlarda insan kaynakları bölümünün birçok faaliyeti bulunmaktadır. Bu bölümün insan kaynakları mühendisliği kapsamında yaptığı teknik faaliyetlerden biri kariyer planlamadır. Kariyer Temel kavram olan kariyer kişinin hayatı boyunca öğrenme, ilerleme ve gelişme kaydetmesi olarak tanımlanabilir.

Performans Yönetimi ve Performans Değerlendirme

Performans Yönetimi ve Performans Değerlendirme

Performans Yönetimi ve Performans Değerlendirme Organizasyonlarda çalışanların performanslarının etkili bir şekilde değerlendirilmesi ve yönetimi son derece önemlidir. İnsan kaynakları mühendisliği kapsamında yapılan teknik faaliyetler arasında olan performans yönetimi organizasyonun performansını yükseltmek için yapılan sistematik bir yaklaşım, bireylerin ve grupların becerilerini