İnsan Kaynakları Yönetimi

Performans Yönetimi ve Performans Değerlendirme

Performans Yönetimi ve Performans Değerlendirme

Performans Yönetimi ve Performans Değerlendirme Organizasyonlarda çalışanların performanslarının etkili bir şekilde değerlendirilmesi ve yönetimi son derece önemlidir. İnsan kaynakları mühendisliği kapsamında yapılan teknik faaliyetler arasında olan performans yönetimi organizasyonun performansını yükseltmek için yapılan sistematik bir yaklaşım, bireylerin ve grupların becerilerini

İnsan Kaynakları Eğitimi ve Oryantasyon

İnsan Kaynakları Eğitimi ve Oryantasyon

İnsan Kaynakları Eğitimi ve Oryantasyon İşletmeye gerekli insan kaynağının işe alma süreci tamamlanması için personele işe alıştırma yani oryantasyon programının uygulanması gerekmektedir. Oryantasyon yeni çalışana işletmenin geçmişine, kültürüne, işlerdeki davranış biçimlerine, fiziki ve sosyal altyapısına ilişkin temel bilgilerin verildiği uyumlaştırma

Çalışma Hayatında Bireylerarası İletişim

Çalışma Hayatında Bireylerarası İletişim

Çalışma Hayatında Bireylerarası İletişim İşletmelerde çalışanlar birbirleriyle iletişim kurmak zorundadır. Robotik ve mekanik olmama durumlarından dolayı bu iletişim kaçınılmazdır. Ancak bu iletişimin etkili ve etkin olabilmesi anlatma yetisinden geçer. Anlatma bir iletişim becerisidir. Birlikte çalışanlar yani etkileşimde bulunanlar saygıyı ve

İnsan Kaynakları Mühendisliği

İnsan Kaynakları Mühendisliği

İnsan Kaynakları Mühendisliği İnsan kaynakları kavramıyla karşılaşmayan kişi sayısının günümüzde az olduğunu düşünüyorum. En basitinden iş başvurularımızla ilgilenen işletmenin ilgili kişileri insan kaynakları yönetimi departmanıdır. Bu departmanlarda karşılaşabileceğimiz kişilerin mezuniyetleri de çoğunlukla işletmedir. Her ne kadar son yıllarda üniversitelerde insan

İnsan Kaynakları Yönetiminin İdari Kapsamı

İnsan Kaynakları Yönetiminin İdari Kapsamı

İnsan Kaynakları Yönetiminin İdari Kapsamı İnsan kaynakları yönetimi her çeşitten organizasyon için çok önemlidir. Organizasyonun amaçları için gerekli işgücünü bulma, bu işgücünü eğitme, özelliklerini iyileştirme ve geliştirme, performanslarını arttırma gibi katma değer yaratacak faaliyetleri olan insan kaynakları yönetimi, kapsadığı alanlar