İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik

İşletmeler ile İç Paydaşları Ekseninde Ahlaki Sorumluluklar

İşletmeler ile İç Paydaşları Ekseninde Ahlaki Sorumluluklar

İşletmeler ile İç Paydaşları Ekseninde Ahlaki Sorumluluklar İşletmeler hem iç hem de dış dinamik bir çevreler bütününde faaliyetlerini sürdürmektedir. İşletmelerin faaliyetleri bu çevrelerde bazı çevresel faktörleri etkilerken, bazılarından da etkilenmektedir. Bu faktörlere genel olarak paydaş denmektedir. Yaşamına devam edebilen işletmeler

Etkilenenler Yaklaşımıyla Ahlaki Karar Alma

Etkilenenler Yaklaşımıyla Ahlaki Karar Alma

Etkilenenler Yaklaşımıyla Ahlaki Karar Alma İşletmeler varlıklarını devam ettirirken sadece ekonomik sorumluluk ve amaçla değil, sosyal sorumluluk ile de hareket etmelidir. Bu hareket biçiminin hangi ahlak ve etik anlayışla biçimleneceği, neyi önceleyeceği, neyi göz ardı edeceği geçmişten bugüne tartışılmaktadır. Bu

Sosyal Sorumluluk, İş Etiği ve Stratejik Yönetim

Sosyal Sorumluluk, İş Etiği ve Stratejik Yönetim

Sosyal Sorumluluk, İş Etiği ve Stratejik Yönetim Stratejik yönetimi rasyonel bir şekilde uygulayan işletmeler üzerinde sosyal sorumluluk ve iş etiği bağlamında son yıllarda çeşitli baskılar oluşmuştur. Sermayedarlara öncelik verilen hâkim anlayış, organizasyonlarda sosyal sorumluluk çalışmalarının önemli hale gelmesi ve iş

İş Ahlakının Organizasyonlar İçin Önemi

İş Ahlakının Organizasyonlar İçin Önemi

İş Ahlakının Organizasyonlar İçin Önemi Organizasyonlar küreselleştikçe, kültürlerarası etkileşim arttıkça ve yeni iş ilişkileri ortaya çıktıkça iş ahlakı daha da önemli hale gelmiştir. İş ahlakı kültürüne küreselleşmenin olumsuz sonuçlarına cevap olması yönünden küresel ölçekte gereksinim duyulmaktadır. Ahlak kavramı bir yandan

Sosyal Sorumluluk ve Organizasyonlar

Sosyal Sorumluluk ve Organizasyonlar

Sosyal Sorumluluk ve Organizasyonlar Sosyal sorumluluk konusu, iş dünyasında yaşanan olumsuz gelişmeler ve bunların sonuçlarının insan ve çevre sağlığını ciddi şekilde tehdit etmesi sonucunda organizasyonlar için önemli hale gelmiştir. Özellikle büyük organizasyonlar kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde bu konuya eğilmişlerdir. Organizasyonlarda