Kamu Yönetimi ve Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlar

Yöneticilerin Dünya Görüşleri Bize Çok Şey Anlatır

Yöneticilerin Dünya Görüşleri Bize Çok Şey Anlatır

Yöneticilerin Dünya Görüşleri Bize Çok Şey Anlatır İnsanlar karar verirken bilişsel yanlılıklardan ve kestirme yollardan çoğu zaman kendilerini arındıramazlar. Nasıl alabilsinler ki? İnsan beyni üzerine yapılan çalışmalar hala buzdağının görünen küçük bir kısmını temsil ediyor. Bu yanlılıklar ise rasyonellikten sapmalarına

Kendi Kendini Değerlendiren Örgütler Olarak Kamu Kuruluşları

Kendi Kendini Değerlendiren Örgütler Olarak Kamu Kuruluşları

Kendi Kendini Değerlendiren Örgütler Olarak Kamu Kuruluşları İlk olarak Aaron Wildavsky tarafından ortaya atılan kendi kendini değerlendiren örgütler yaklaşımı, kamu kuruluşlarının neden kendi aktivitelerini değerlendirmedikleri sorusunu cevaplamaya çalışmaktadır. Wildavsky’nin kendi kendini değerlendirme (self-evaluation) teorisine göre; kendi süreçlerini ve politikalarını analiz

Davranışsal Rasyonel Seçim Teorisi, Kolektif Eylem ve Sosyal İkilem

Davranışsal Rasyonel Seçim Teorisi, Kolektif Eylem ve Sosyal İkilem

Davranışsal Rasyonel Seçim Teorisi, Kolektif Eylem ve Sosyal İkilem Davranışsal rasyonel seçim teorisi sosyal ikilemleri kolektif eylemler yoluyla çözmeyi amaçlayan bir modeldir. Bu teoride karşılıklılık, güven ve itibar üçgeninde sosyal ikilemlerin çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır. Bu teoriden önce geliştirilen rasyonellik modelleri

Kamu Yönetimi ve Organizasyonlar

insan kaynaklari egitimi

Kamu Yönetimi ve Organizasyonlar Kamu organizasyonları, son 25 yıldır özel sektör organizasyonlarının gerisinde kalmıştır. Bundaki en önemli sebep özel sektör yönetimiyle ilgilenen araştırmacıların modern teknikleri kullanması ve performansı esas odak haline getirmeleri, kamu yönetimi ile ilgilenen araştırmacıların ise daha çok