Küresel Pazarlama

Küresel Pazarlamada Tutundurma Faaliyetleri

Küresel Pazarlamada Tutundurma Faaliyetleri

Küresel Pazarlamada Tutundurma Faaliyetleri Küresel pazarlama faaliyetlerine başlayan işletmelerin pazarlama karması içindeki 4P’yi etkili bir şekilde yerine getirmesi gerekmektedir. Ürün stratejilerini standartlaştırma veya uyarlama yönünde belirleme, fiyatlama kararlarını maliyet veya pazar tabanlı alma ve dağıtım kanalı tasarımına optimum aracıları dahil etmeye

Küresel Pazarlarda Dağıtım Kanalları

Küresel Pazarlarda Dağıtım Kanalları

Küresel Pazarlarda Dağıtım Kanalları Küresel pazarlama faaliyetlerinde bulunan işletmelerin ürünlerini hedef pazarlara ulaştırmaları önemli bir olaydır. Bunun için ürün stratejilerini oluşturmaları ve fiyatlama kararlarını belirlemeleri yanında dağıtım kanallarının yapısını da iyi belirlemeleri gerekmektedir. Dağıtım kanalları işletmeler ile müşterileri birbirine bağlamak

Küresel Marka Yaratmak

Küresel Marka Yaratmak

Küresel Marka Yaratmak Küresel pazarlama faaliyetlerine girişen işletmeler ürünlerini küreselleştirmek istemektedirler. Marka imajı avantajlarından faydalanmak için de küresel ürünlerinin küresel bir marka haline gelmesini arzulamaktadırlar. Küresel ürün çok geniş coğrafi bölgelere yönelik olan, dünyanın tüm yerlerinde satılarak tüketicilerin gözünde küresel

Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri

Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri

Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri Küresel pazarlama faaliyetleri yapan işletmeler çeşitli çevre analizleri yaptıktan sonra (ekonomik ve demografik çevre analizi için “Küresel Pazarlama, Uluslararası Ticaret ve Ticaret Blokları”; kültürel, politik ve teknolojik çevre analizi için “Küresel Pazarlamada Kültürel, Politik ve Teknolojik

Küresel Pazarlamada Kültürel, Politik ve Teknolojik Çevre

Küresel Pazarlamada Kültürel, Politik ve Teknolojik Çevre

Küresel Pazarlamada Kültürel, Politik ve Teknolojik Çevre İşletmeler küresel pazarlama faaliyetlerine başlamadan önce çeşitli çevresel unsurları incelemelidir. Bu çevresel unsurlar ekonomik, demografik, kültürel, politik ve teknolojik olabilmektedir. Ekonomik ve demografik çevrenin küresel pazarlamaya etkilerini “Küresel Pazarlama, Uluslararası Ticaret ve Ticaret