Kurumsal Yönetişim

Satın Alma ve Çekilme Kararlarında Görülen Bilişsel Yanlılıklar

Satın Alma ve Çekilme Kararlarında Görülen Bilişsel Yanlılıklar

Satın Alma ve Çekilme Kararlarında Görülen Bilişsel Yanlılıklar İşletmeler yaşamlarına devam edebilmek için farklı farklı stratejiler izleyebilmektedirler. Kimi zaman işbirliği yaparak, kimi zaman ürün çeşitlendirmesine giderek, kimi zaman da portföyündeki bazı birimlerden çekilme yoluna giderek çeşitli stratejik kararlar almaktadırlar. Bu

Yöneticilerin Dünya Görüşleri Bize Çok Şey Anlatır

Yöneticilerin Dünya Görüşleri Bize Çok Şey Anlatır

Yöneticilerin Dünya Görüşleri Bize Çok Şey Anlatır İnsanlar karar verirken bilişsel yanlılıklardan ve kestirme yollardan çoğu zaman kendilerini arındıramazlar. Nasıl alabilsinler ki? İnsan beyni üzerine yapılan çalışmalar hala buzdağının görünen küçük bir kısmını temsil ediyor. Bu yanlılıklar ise rasyonellikten sapmalarına

Üst Kademe Teorisi Örgütlerin Performansıyla İlgili Ne Söyler?

Üst Kademe Teorisi Örgütlerin Performansıyla İlgili Ne Söyler?

Üst Kademe Teorisi Örgütlerin Performansıyla İlgili Ne Söyler? Devasa ve kompleks yapıdaki şirketler, KOBİ’ler veya aile işletmeleri gibi bir yöneticiyle idare edilmemektedir. Büyük şirketlerde yönetim kurulları, genel müdür ve departman müdürleri uygulanan stratejiler ve gerçekleşen performans üzerinde büyük etkiye sahiptirler.

Üst Düzey Yöneticilerde Kibir, Aşırı Güven ve Narsisizm

Üst Düzey Yöneticilerde Kibir, Aşırı Güven ve Narsisizm

Üst Düzey Yöneticilerde Kibir, Aşırı Güven ve Narsisizm   Firmaların üst düzey yöneticilerinin kibri firmanın kararlarını, karakteristiklerini ve çıktıları etkilediği için stratejik yönetim bakımından önemlidir. Kibrin olumsuz bir psikolojik özellik olması sebebiyle, yöneticilerdeki kibrin de firma için olumsuz etkileri olacağı

Kurumsal Yönetişimin Stratejik Yönetim İçin Önemi

Kurumsal Yönetişimin Stratejik Yönetim İçin Önemi

Kurumsal Yönetişimin Stratejik Yönetim İçin Önemi Bilindiği üzere stratejik yönetim işletmelerde üç seviyede ele alınmaktadır. Aşağıdan yukarıya ele alırsak pazarlama, üretim, insan kaynakları gibi çeşitli bölümlerde alınan kararlar ile ilgili olarak fonksiyonel stratejiler; maliyet liderliği, farklılaştırma ve odaklanma stratejilerinin olduğu

Kurumsal Stratejiler ve Portföy Yönetimi

Kurumsal Stratejiler ve Portföy Yönetimi

Kurumsal Stratejiler ve Portföy Yönetimi İşletmeler stratejik yönetim süreçlerinde stratejiler belirlerken yönetim düzeylerine göre farklılıklar görülmektedir. Günlük işlerle ilgilenmeyen ve gelecekte değer artışını sağlayacak misyon ve vizyonu gerçekleştirmek için belirlenen stratejiler üst yönetim stratejileridir. Bu stratejiler iki kategoride incelenebilir: Temel stratejiler

Yönetim Kurulunun İşlevleri ve Görevleri

kurumsal yönetişim

Yönetim Kurulunun İşlevleri ve Görevleri Firmalardaki yönetim kurulları atadıkları yöneticileri neden etkili bir şekilde gözetleyemez? Bunun bağlamsal faktörleri nelerdir? Bilgi işleme yeteneklerinin az olması ne derece önemlidir? Yönetim kurulunun temel olarak sürekli gözetim, kaynak tedariki ve kesintili olaylarda katılım olmak