Organizasyon ve Yönetim Teorisi

Kendi Kendini Değerlendiren Örgütler Olarak Kamu Kuruluşları

Kendi Kendini Değerlendiren Örgütler Olarak Kamu Kuruluşları

Kendi Kendini Değerlendiren Örgütler Olarak Kamu Kuruluşları İlk olarak Aaron Wildavsky tarafından ortaya atılan kendi kendini değerlendiren örgütler yaklaşımı, kamu kuruluşlarının neden kendi aktivitelerini değerlendirmedikleri sorusunu cevaplamaya çalışmaktadır. Wildavsky’nin kendi kendini değerlendirme (self-evaluation) teorisine göre; kendi süreçlerini ve politikalarını analiz

Mikrotemeller Yaklaşımı Nedir?

Mikrotemeller Yaklaşımı Nedir?

Mikrotemeller Yaklaşımı Nedir? Sosyal bilimlerde mikro faktörleri makro yapılarla bağlantılandırma problemi tartışmalarıyla birlikte epeydir gündemde yer tutmakta ve hala kesin bir cevap bulduğu söylenememektedir. Bu mikrotemeller (microfoundations) akımı son yıllarda örgütsel davranış, yönetim teorisi ve stratejik yönetim alanlarında da popüler duruma

İşletmeleri Siyasi Koalisyon Olarak Görmek

İşletmeleri Siyasi Koalisyon Olarak Görmek

İşletmeleri Siyasi Koalisyon Olarak Görmek İşletmeler ekonomik kararlar alan ve bu kararları uygulayan örgütlerdir. Bu ekonomik oluşumlar günümüzde gitgide daha büyük ve karmaşık bir yapı haline gelmişlerdir. Fiyat oluşturma, ürün belirleme, yatırım yapma, kaynak tahsis etme bu örgütlerin ekonomik anlamda

Üst Kademe Teorisi Örgütlerin Performansıyla İlgili Ne Söyler?

Üst Kademe Teorisi Örgütlerin Performansıyla İlgili Ne Söyler?

Üst Kademe Teorisi Örgütlerin Performansıyla İlgili Ne Söyler? Devasa ve kompleks yapıdaki şirketler, KOBİ’ler veya aile işletmeleri gibi bir yöneticiyle idare edilmemektedir. Büyük şirketlerde yönetim kurulları, genel müdür ve departman müdürleri uygulanan stratejiler ve gerçekleşen performans üzerinde büyük etkiye sahiptirler.

Firma Davranışlarını Açıklamada Dikkat Tabanlı Yaklaşım

Firma Davranışlarını Açıklamada Dikkat Tabanlı Yaklaşım

Firma Davranışlarını Açıklamada Dikkat Tabanlı Yaklaşım Dikkat tabanlı yaklaşım bireylerin bilgi işleme özellikleri ile davranışlarını prosedür ve iletişim kanalları ve dikkat yapıları yoluyla örgüt yapısına bağlayan, firma davranışlarını açıklamak için geliştirilmiş bir teoridir. Bu yaklaşıma göre firma davranışlarını açıklamak firmaların

Carnegie Okulu ve İşletme Yönetimine Katkıları

Carnegie Okulu ve İşletme Yönetimine Katkıları

Carnegie Okulu ve İşletme Yönetimine Katkıları Aslında bu yazının başlığı içeriği yansıtmakla beraber, işin aslının sadece bir yönünü ele almaktadır. Yine de bu konuda daha önce yazılmış hiçbir Türkçe metine rastlamamış olmam (davranışsal ekonomi üzerine hazırlanmış bir yüksek lisans tezi

Organizasyon Yapısı ve Stratejik Yönetim

Organizasyon Yapısı ve Stratejik Yönetim

Organizasyon Yapısı ve Stratejik Yönetim Organizasyon yapısı işletmelerin bütün faaliyetleri içi bir zemin oluşturur. Eğer ki bu yapı uygun ve elverişli bir biçimde kurulmazsa işletmenin yürüteceği stratejik yönetim faaliyetleri de başarıya ulaşamayacaktır. Organizasyon yapısı için zaman içinde birçok örgüt teorisi