Organizasyon ve Yönetim Teorisi

Postmodern Örgüt Teorisi

Postmodern Örgüt Teorisi

Postmodern Örgüt Teorisi Postmodernizm kavramı 20. yüzyılın ortalarından itibaren sanat, mimarlık, edebiyat gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bu kavramın sosyal bilimler ve özelde de örgüt teorisi alanında kullanılması ise 1980’li yıllar ile birlikte başlamıştır. Adından da anlaşılacağı üzere postmodernizm modernizmin sonrasında

Eleştirel Yönetim Çalışmaları

Eleştirel Yönetim Çalışmaları

Eleştirel Yönetim Çalışmaları Örgüt teorilerinde ilk zamanlarda Amerika kaynaklı ve modernizme dayanan çeşitli teoriler geliştirilmiştir. 1980’li yıllardan itibaren ise geliştirilen eleştirel teori (Critical Theory), tüm sosyal bilimleri etkilediği gibi yönetim ve örgüt teorilerini de etkilemiştir. Bu etkileme sonucunda eleştirel yönetim

Sosyal Karşılaştırma Maliyetleri Teorisi

Sosyal Karşılaştırma Maliyetleri Teorisi

Sosyal Karşılaştırma Maliyetleri Teorisi Sosyal karşılaştırma maliyetleri teorisi; pazardaki işlem maliyetleri bütünleşme yoluyla otoriteye erişimi teşvik ederken, sosyal karşılaştırma maliyetlerinin yöneticileri bütünleşmenin derecesini sınırlandırmaya ve bu maliyetleri etkili bir şekilde yönetmeye teşvik ettiğini öne sürmektedir. Aksi durumda bunları kısıtlamak için

Vekâlet ve İşlem Maliyetleri Teorisi

Vekâlet ve İşlem Maliyetleri Teorisi

Vekâlet ve İşlem Maliyetleri Teorisi Geçmişten günümüze örgüt teorilerine çeşitli disiplinlerden katkılar olmuştur. Ekonomistlerin katkıları sonucu iktisadi örgüt kuramları geliştirilmiştir. Bu kuramlardan ikisi öne çıkmaktadır: İşlem maliyetleri teorisi ve vekâlet teorisi. Genellemek gerekirse iktisadi örgüt kuramlarının temel varsayımı örgüt sahiplerinin

Kaynak Bağımlılığı Teorisi

Kaynak Bağımlılığı Teorisi

Kaynak Bağımlılığı Teorisi Örgütler varlıklarını devam ettirebilmek için çeşitli kaynaklara ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple de örgütler çevrelerine bağımlıdırlar. Kaynak bağımlılığı teorisi örgütlerin varlıklarını sürdürebilmeleri için çevrelerine bağımlı olduklarını ve çeşitli eylem girişimleriyle bu bağımlılıkları kendi lehleri doğrultusunda yönetmeye çalıştıklarını savunmaktadır.

Durumsallık Yaklaşımı: Koşul-Bağımlılık Teorisi

Durumsallık Yaklaşımı: Koşul-Bağımlılık Teorisi

Durumsallık Yaklaşımı: Koşul-Bağımlılık Teorisi 1950’li yıllardan bu yana örgütler için genel geçer ilkelerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan çeşitli bilimsel araştırmalar sonucunda evrensel bir örgütlenme modelinin olmadığı anlaşılmış ve çeşitli teoriler geliştirilmiştir. Bu konuda tarihsel seyir ve gelişmeler için “Örgüt Teorisi ve