Organizasyonlarda Cinsiyet ve Çeşitlilik

İş Hayatında Etkili İletişim ve Toplumsal Cinsiyet

İş Hayatında Etkili İletişim ve Toplumsal Cinsiyet

İş Hayatında Etkili İletişim ve Toplumsal Cinsiyet Gerek iş hayatında gerekse özel hayatta olsun, birey çevresindekilerle daha etkili ve amacına uygun bir şekilde etkili iletişim kurma becerisini kazanırsa, duygu ve düşüncelerini rahatça paylaşmayı ve sosyalleşmeyi başaracaktır. Bunun için çevredeki olup

Çeşitlilik İçeren Takımlar ve Gruplar

çeşitlilik içeren takımlar

Çeşitlilik İçeren Takımlar ve Gruplar Neden bazı çeşitlilik içeren takımlar üstün performans gösterirken, bazıları ciddi düzeyde düşük performans göstermektedirler? Bu soru geçmişten günümüze önemli olmuştur ancak küreselleşmenin ve artan işçi hareketliliğinin hüküm sürdüğü şimdiki dönemde yöneticiler için olağan gerçekliğe dönüşmüştür.