Örgüt ve Yönetim Teorisi

Firma Davranışlarını Açıklamada Dikkat Tabanlı Yaklaşım

Firma Davranışlarını Açıklamada Dikkat Tabanlı Yaklaşım

Firma Davranışlarını Açıklamada Dikkat Tabanlı Yaklaşım Dikkat tabanlı yaklaşım bireylerin bilgi işleme özellikleri ile davranışlarını prosedür ve iletişim kanalları ve dikkat yapıları yoluyla örgüt yapısına bağlayan, firma davranışlarını açıklamak için geliştirilmiş bir teoridir. Bu yaklaşıma göre firma davranışlarını açıklamak firmaların

Carnegie Okulu ve İşletme Yönetimine Katkıları

Carnegie Okulu ve İşletme Yönetimine Katkıları

Carnegie Okulu ve İşletme Yönetimine Katkıları Aslında bu yazının başlığı içeriği yansıtmakla beraber, işin aslının sadece bir yönünü ele almaktadır. Yine de bu konuda daha önce yazılmış hiçbir Türkçe metine rastlamamış olmam (davranışsal ekonomi üzerine hazırlanmış bir yüksek lisans tezi

Eleştirel Yönetim Çalışmaları

Eleştirel Yönetim Çalışmaları

Eleştirel Yönetim Çalışmaları Örgüt teorilerinde ilk zamanlarda Amerika kaynaklı ve modernizme dayanan çeşitli teoriler geliştirilmiştir. 1980’li yıllardan itibaren ise geliştirilen eleştirel teori (Critical Theory), tüm sosyal bilimleri etkilediği gibi yönetim ve örgüt teorilerini de etkilemiştir. Bu etkileme sonucunda eleştirel yönetim

Sosyal Karşılaştırma Maliyetleri Teorisi

Sosyal Karşılaştırma Maliyetleri Teorisi

Sosyal Karşılaştırma Maliyetleri Teorisi Sosyal karşılaştırma maliyetleri teorisi; pazardaki işlem maliyetleri bütünleşme yoluyla otoriteye erişimi teşvik ederken, sosyal karşılaştırma maliyetlerinin yöneticileri bütünleşmenin derecesini sınırlandırmaya ve bu maliyetleri etkili bir şekilde yönetmeye teşvik ettiğini öne sürmektedir. Aksi durumda bunları kısıtlamak için

Vekâlet ve İşlem Maliyetleri Teorisi

Vekâlet ve İşlem Maliyetleri Teorisi

Vekâlet ve İşlem Maliyetleri Teorisi Geçmişten günümüze örgüt teorilerine çeşitli disiplinlerden katkılar olmuştur. Ekonomistlerin katkıları sonucu iktisadi örgüt kuramları geliştirilmiştir. Bu kuramlardan ikisi öne çıkmaktadır: İşlem maliyetleri teorisi ve vekâlet teorisi. Genellemek gerekirse iktisadi örgüt kuramlarının temel varsayımı örgüt sahiplerinin