Örgütsel Davranış

Nöroekonomi: Nörobilimin Ekonomiye Katkıları

Nöroekonomi: Nörobilimin Ekonomiye Katkıları

Nöroekonomi: Nörobilimin Ekonomiye Katkıları Nörobilim (diğer adlarıyla sinirbilim veya beyin bilimleri) etkide bulunduğu alanlar itibariyle, günümüzün en sıcak konularındandır. Nörobilimin etkisiyle nöroekonomi, nörostrateji, nörohukuk, nöropolitika, nöroantropoloji vb. onlarca multidisipliner yeni çalışma alanı ortaya çıkmıştır (daha detaylı bilgi için wikipedia’ya bakılabilir).

Yöneticilerin Dünya Görüşleri Bize Çok Şey Anlatır

Yöneticilerin Dünya Görüşleri Bize Çok Şey Anlatır

Yöneticilerin Dünya Görüşleri Bize Çok Şey Anlatır İnsanlar karar verirken bilişsel yanlılıklardan ve kestirme yollardan çoğu zaman kendilerini arındıramazlar. Nasıl alabilsinler ki? İnsan beyni üzerine yapılan çalışmalar hala buzdağının görünen küçük bir kısmını temsil ediyor. Bu yanlılıklar ise rasyonellikten sapmalarına

Sosyal Karşılaştırma Teorisi ve Leon Festinger

Sosyal Karşılaştırma Teorisi ve Leon Festinger

Sosyal Karşılaştırma Teorisi ve Leon Festinger İnsanlar sosyal olarak kendilerini başkalarıyla karşılaştırırlar. Leon Festinger yaptığı birçok araştırmaya başka çalışmaların sonuçlarını da ekleyerek 1954 yılında bu sonuca varmıştı: sosyal karşılaştırma teorisi. Bu teorisiyle kendinden sonra oluşturulacak birçok sosyal psikoloji teorisine de

Yatırımcıların Satın Alma Duyurularına Verdikleri Tepkiler

Yatırımcıların Satın Alma Duyurularına Verdikleri Tepkiler

Yatırımcıların Satın Alma Duyurularına Verdikleri Tepkiler Satın alma, birleşme ile beraber, gerek ekonomik krizler gerekse de stratejik yönetim faaliyetlerinin sonucu olarak işletmelerin kullandıkları bir yöntemdir. Bir işletmenin diğer bir işletmeyi satın alması (devralma) olarak basitçe tanımlanabilecek satın alma, yatırımcıları da

CEO’ların Zamansal Odağı ve Çevresel Koşullar Yeni Ürün Tanıtımını Etkilemektedir

CEO’ların Zamansal Odağı ve Çevresel Koşullar Yeni Ürün Tanıtımını Etkilemektedir

CEO’ların Zamansal Odağı ve Çevresel Koşullar Yeni Ürün Tanıtımını Etkilemektedir Zamansal odak kavramı Kurt Lewin’e kadar götürülebilmektedir. Lewin’e göre bireyin zaman perspektifi onun psikolojik olarak geçmişi, şimdisi ve geleceğinin toplamı olarak ifade edilmiştir. Tanım olarak ise zamansal odak, insanların geçmiş,

Mikrotemeller Yaklaşımı Nedir?

Mikrotemeller Yaklaşımı Nedir?

Mikrotemeller Yaklaşımı Nedir? Sosyal bilimlerde mikro faktörleri makro yapılarla bağlantılandırma problemi tartışmalarıyla birlikte epeydir gündemde yer tutmakta ve hala kesin bir cevap bulduğu söylenememektedir. Bu mikrotemeller (microfoundations) akımı son yıllarda örgütsel davranış, yönetim teorisi ve stratejik yönetim alanlarında da popüler duruma

İşletmeleri Siyasi Koalisyon Olarak Görmek

İşletmeleri Siyasi Koalisyon Olarak Görmek

İşletmeleri Siyasi Koalisyon Olarak Görmek İşletmeler ekonomik kararlar alan ve bu kararları uygulayan örgütlerdir. Bu ekonomik oluşumlar günümüzde gitgide daha büyük ve karmaşık bir yapı haline gelmişlerdir. Fiyat oluşturma, ürün belirleme, yatırım yapma, kaynak tahsis etme bu örgütlerin ekonomik anlamda

İşletmelerin Baskın Mantıkları Nasıl Oluşur?

İşletmelerin Baskın Mantıkları Nasıl Oluşur?

İşletmelerin Baskın Mantıkları Nasıl Oluşur? İşletmeler stratejik yönetim faaliyetleri arasında düzey olarak en üst derecede kurumsal stratejiler belirleyip, uygulamaktadırlar. Proaktif bir anlayışla hareket eden işletmeler bu kategori içinde yer alan çeşitlendirme stratejilerini kullanarak, iş alanlarını genişletmeyi ve böylelikle rekabetin yoğun

Örgütsel Öğrenmenin Beraberinde Getirdiği Engeller

Örgütsel Öğrenmenin Beraberinde Getirdiği Engeller

Örgütsel Öğrenmenin Beraberinde Getirdiği Engeller Stratejik yönetim düşüncesi örgütsel zekâ arayışı üzerine kurulmuştur. Bu yüzden de, uygunluk arzu ve fikirleriyle tutarlı sonuçlara yol açan eylemleri yapma girişimi olarak da görülebilir. Mevzubahis örgütsel zekâyı güçlendirmek için deneyimsel öğrenme önem arz etmektedir.