Örgütsel İletişim ve Bilgi Sistemleri

İş Hayatında İkna Edici Konuşmalar

İş Hayatında İkna Edici Konuşmalar

İş Hayatında İkna Edici Konuşmalar İkna edici konuşmalar sözlü iletişim içinde en ayrıcalıklı yere sahip, amaçlanan değişimleri ortaya çıkarmak için kullanılan bir konuşma türüdür. Bu konuşmalara sadece günlük hayatta değil iş hayatında da karşılaşılmaktadır. Genel müdürler, departman şefleri, takım liderleri

Örgütsel İletişimde İkna Etme

Örgütsel İletişimde İkna Etme

Örgütsel İletişimde İkna Etme Belirli bir konuda kişinin inanmasını sağlama anlamına gelen ikna kavramı tek kelimeyle inandırma olarak tanımlanabilir. Bir başka yönden ikna; yetinmesini, kanaat getirmesini sağlama anlamına gelen kani etme ile de açıklanabilmektedir. Buradaki kanaat; yetinme ve doygunluk anlamlarına gelmektedir. Modern

Sözlü İletişimin İş Yaşamındaki Yeri

Sözlü İletişimin İş Yaşamındaki Yeri

Sözlü İletişimin İş Yaşamındaki Yeri Çalışanlar iş yaşamlarında etrafındakilerle sürekli bir iletişim halindedirler. Bu bireylerarası iletişim iki şekilde gerçekleşmektedir: Sözlü ve Sözsüz. Bu yazıda konuşma, dinleme, yazma ve okuma boyutlarıyla sözlü iletişimi ele alacağım. Konuşma Kişilerarası iletişimi sağlayan ve anlatım

Örgütsel İletişimde Benmerkezcilik ve Benlik

Örgütsel İletişimde Benmerkezcilik ve Benlik

Örgütsel İletişimde Benmerkezcilik ve Benlik Örgütsel iletişim hem çalışanları hem de üst düzey yöneticilerin içinde olduğu bir olgudur. Yöneticiler halkla ilişkiler, tören, karşılama, veda gibi birçok olayda kaliteli iletişim kurmak durumundadırlar. İş yaşamındaki yönetici-çalışan ve çalışan-çalışan ilişkilerde huzur ve mutluluğun

İş Hayatında Etkili İletişim ve Toplumsal Cinsiyet

İş Hayatında Etkili İletişim ve Toplumsal Cinsiyet

İş Hayatında Etkili İletişim ve Toplumsal Cinsiyet Gerek iş hayatında gerekse özel hayatta olsun, birey çevresindekilerle daha etkili ve amacına uygun bir şekilde etkili iletişim kurma becerisini kazanırsa, duygu ve düşüncelerini rahatça paylaşmayı ve sosyalleşmeyi başaracaktır. Bunun için çevredeki olup

İletişim ve Empatinin Organizasyonlardaki Önemi

İletişim ve Empatinin Organizasyonlardaki Önemi

İletişim ve Empatinin Organizasyonlardaki Önemi İletişim insanların sahip olması gereken en temel beceridir. Ayrıca bireyin varlığını devam ettirme sürecinde de çeşitli değişim ve gelişmelerden etkilenmektedir. Dolayısıyla iletişim insana özgü bir olgu olarak karşımızdadır. Çalışma hayatında iletişim önemli bir unsur olarak

Çalışma Hayatında Bireylerarası İletişim

Çalışma Hayatında Bireylerarası İletişim

Çalışma Hayatında Bireylerarası İletişim İşletmelerde çalışanlar birbirleriyle iletişim kurmak zorundadır. Robotik ve mekanik olmama durumlarından dolayı bu iletişim kaçınılmazdır. Ancak bu iletişimin etkili ve etkin olabilmesi anlatma yetisinden geçer. Anlatma bir iletişim becerisidir. Birlikte çalışanlar yani etkileşimde bulunanlar saygıyı ve