Stratejik Paradoks

Örgütsel Paradoksun Geleceği-2

yönetim

Örgütsel Paradoksun Geleceği-2 Paradoksal ilişkileri detaylandırma konusunda zıtlıkların birliği, denge kavramı ve bütünsellik ilkelerini; paradoksun mikrotemellerini kullanma hususunda da endişe ve savunma mekanizmaları ve paradoksal düşünme ilkelerini Örgütsel Paradoksun Geleceği-1 yazımda incelemiştim. Bu yazıda ise konuya devam edip paradoksun mikrotemelleri

Örgütsel Paradoksun Geleceği-1

yönetim

Örgütsel Paradoksun Geleceği-1 Paradokslar organizasyonlarda geçmişten günümüze önemli bir yer teşkil etmektedir. İlk başlarda felsefi ve psikolojik çalışmalarda rastlanan bu büyülü sözcük, sonraları yönetim literatürüne de girmiştir. Araştırma-kullanma, kısa dönem-uzun dönem, durağanlık-uyarlanırlık gibi paradoksal gerilimler, işletme yönetimlerinde kafa karıştıran ve

Örgütsel Paradoksun Meta-teori Olarak Yapı Taşları

örgütsel paradoks

Örgütsel Paradoksun Meta-teori Olarak Yapı Taşları Örgütsel paradoksun yapı taşları üç geniş grup altında toplanabilir ve altı tanedir. Şöyle ki, doğa kategorisi paradoksun temelinde yatan yönleri tanımlamaktadır. Yaklaşımlar kategorisi aktörlerin paradoksal gerilimlere nasıl değindiğini incelemektedir. Etki kategorisi ise farklı yaklaşımların

Yönetim Biliminde Paradoksun Temelleri, Tanımları ve Meta teori Özelliği

paradoks

Yönetim Biliminde Paradoksun Temelleri, Tanımları ve Meta teori Özelliği Paradokslar dokunulmamış yaratıcılığımızı kışkırtırken, yerleşmiş gerçekliklerimizle alay eder vaziyette burnumuzun dibinde durmaktadır. Bize birbirine bağımlı unsurlar arasındaki ısrarlı çelişkileri gösterirler. Bu unsurlar ayrı ve zıt gözükmelerine karşın, sonsuz karşılıklılıklar ağında bağlanmış