Teknoloji ve Yenilik Yönetimi

Yapay Zeka ve Robotlar: İnsanlar Robot İmamları Görecekler Mi?

Yapay Zeka

Yapay Zeka ve Robotlar: İnsanlar Robot İmamları Görecekler Mi? Bu sorunun cevabını doğrudan vermek yerine bu durumun genel ve kök nedenlerini vermek daha doğru. Zaten bu nedenler oldukça da ikna ediciler. Teknolojik gelişmeler, bilgisayarlar, otomasyon. Daha moda ifadelerle yapay zeka,

Yönetim Araçlarının Yayılım Süreci

Yönetim Araçlarının Yayılım Süreci

Yönetim Araçlarının Yayılım Süreci İşletmeler verimlilik ve etkinlik düzeylerini arttırabilmek için çeşitli yönetim araçları kullanırlar. Bu yönetim araçları ilk ortaya atıldıkları sırada yenilik olarak görülmekte ve bazı örgütlerce kabul, bazı örgütlerce ise ret edilmektedir. Üstelik çoğu zaman bu araçlardan etkili

Özümseme Kapasitesi İşletmeler İçin Önemlidir

Özümseme Kapasitesi İşletmeler İçin Önemlidir

Özümseme Kapasitesi İşletmeler İçin Önemlidir Günümüzde bilgi işletmeler için sürdürülebilir rekabet üstünlüğü getiren unsurlardan biri haline gelmiştir. İşletmeler kendi sınırları dışındaki bilgiye en muhtaç olduğu dönemdedirler. İhtiyaç duyulan bu dış bilgiyi kullanma ve değerlendirme yeteneği çoğunlukla işletmenin önceki ilişkili bilgi