Yönetsel ve Örgütsel Biliş

Challenger Uzay Mekiği Kazasından Örgütlere Çıkarılacak Dersler

Challenger Uzay Mekiği Kazasından Örgütlere Çıkarılacak Dersler

Challenger Uzay Mekiği Kazasından Örgütlere Çıkarılacak Dersler Challenger uzay mekiği NASA’nın uzaya insan gönderme programının Columbia’dan sonraki aracıydı. NASA’nın geçmişteki başarıları, Amerikan halkının bu mekiğin uzaya fırlatılma anını hevesle beklemesini sağlamıştı. Ancak işler istendiği gibi gitmedi ve Challenger uzay mekiği

Nöroekonomi: Nörobilimin Ekonomiye Katkıları

Nöroekonomi: Nörobilimin Ekonomiye Katkıları

Nöroekonomi: Nörobilimin Ekonomiye Katkıları Nörobilim (diğer adlarıyla sinirbilim veya beyin bilimleri) etkide bulunduğu alanlar itibariyle, günümüzün en sıcak konularındandır. Nörobilimin etkisiyle nöroekonomi, nörostrateji, nörohukuk, nöropolitika, nöroantropoloji vb. onlarca multidisipliner yeni çalışma alanı ortaya çıkmıştır (daha detaylı bilgi için wikipedia’ya bakılabilir).

Hedef Çerçeveleme Yaklaşımı İle Stratejik Yönetim

Hedef Çerçeveleme Yaklaşımı İle Stratejik Yönetim

Hedef Çerçeveleme Yaklaşımı İle Stratejik Yönetim Stratejik yönetimin işletme hayatına girmesi ve bilimsel bir kimlik kazanması çok da uzak bir tarihte olmamıştır. 1950’lerden itibaren gelişimine baktığımızda planlama, uzun dönemli planlama, kurumsal planlama ve stratejik planlama şeklinde sürekli değişmiş ve bir

Yöneticilerin Dünya Görüşleri Bize Çok Şey Anlatır

Yöneticilerin Dünya Görüşleri Bize Çok Şey Anlatır

Yöneticilerin Dünya Görüşleri Bize Çok Şey Anlatır İnsanlar karar verirken bilişsel yanlılıklardan ve kestirme yollardan çoğu zaman kendilerini arındıramazlar. Nasıl alabilsinler ki? İnsan beyni üzerine yapılan çalışmalar hala buzdağının görünen küçük bir kısmını temsil ediyor. Bu yanlılıklar ise rasyonellikten sapmalarına

Özümseme Kapasitesi İşletmeler İçin Önemlidir

Özümseme Kapasitesi İşletmeler İçin Önemlidir

Özümseme Kapasitesi İşletmeler İçin Önemlidir Günümüzde bilgi işletmeler için sürdürülebilir rekabet üstünlüğü getiren unsurlardan biri haline gelmiştir. İşletmeler kendi sınırları dışındaki bilgiye en muhtaç olduğu dönemdedirler. İhtiyaç duyulan bu dış bilgiyi kullanma ve değerlendirme yeteneği çoğunlukla işletmenin önceki ilişkili bilgi

Bireyden Endüstriye Bilişsel Şemalar

Bireyden Endüstriye Bilişsel Şemalar

Bireyden Endüstriye Bilişsel Şemalar Günümüz ekonomisinde işletme yöneticilerinin yükü hiç olmadığı kadar artmıştır. Stratejik yönetim bağlamında yöneticiler ya çevresel taramalardaki sapmaların ya firmanın performansında gözlenen hataların ya da -daha kötüsü- bu kavramsallaştırmalarda firma başarısızlığının kaynağı olarak görülmektedir. Firma değerini doğrudan

Strateji Oluşturmada Zihinsel Süreçlerin Önemi

Strateji Oluşturmada Zihinsel Süreçlerin Önemi

Strateji Oluşturmada Zihinsel Süreçlerin Önemi Stratejik yönetim bitmeyen bir süreçtir. Bu süreç ana hatlarıyla stratejinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesi aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamaların hepsinin önemi yadsınamaz düzeyde olsa da strateji oluşturma aşaması dış ve iç çevrenin analizlerini, misyon ve vizyonun

İşletmelerin Baskın Mantıkları Nasıl Oluşur?

İşletmelerin Baskın Mantıkları Nasıl Oluşur?

İşletmelerin Baskın Mantıkları Nasıl Oluşur? İşletmeler stratejik yönetim faaliyetleri arasında düzey olarak en üst derecede kurumsal stratejiler belirleyip, uygulamaktadırlar. Proaktif bir anlayışla hareket eden işletmeler bu kategori içinde yer alan çeşitlendirme stratejilerini kullanarak, iş alanlarını genişletmeyi ve böylelikle rekabetin yoğun

Firma Davranışlarını Açıklamada Dikkat Tabanlı Yaklaşım

Firma Davranışlarını Açıklamada Dikkat Tabanlı Yaklaşım

Firma Davranışlarını Açıklamada Dikkat Tabanlı Yaklaşım Dikkat tabanlı yaklaşım bireylerin bilgi işleme özellikleri ile davranışlarını prosedür ve iletişim kanalları ve dikkat yapıları yoluyla örgüt yapısına bağlayan, firma davranışlarını açıklamak için geliştirilmiş bir teoridir. Bu yaklaşıma göre firma davranışlarını açıklamak firmaların