Yönetsel ve Örgütsel Biliş

İşletmelerin Baskın Mantıkları Nasıl Oluşur?

İşletmelerin Baskın Mantıkları Nasıl Oluşur?

İşletmelerin Baskın Mantıkları Nasıl Oluşur? İşletmeler stratejik yönetim faaliyetleri arasında düzey olarak en üst derecede kurumsal stratejiler belirleyip, uygulamaktadırlar. Proaktif bir anlayışla hareket eden işletmeler bu kategori içinde yer alan çeşitlendirme stratejilerini kullanarak, iş alanlarını genişletmeyi ve böylelikle rekabetin yoğun

Firma Davranışlarını Açıklamada Dikkat Tabanlı Yaklaşım

Firma Davranışlarını Açıklamada Dikkat Tabanlı Yaklaşım

Firma Davranışlarını Açıklamada Dikkat Tabanlı Yaklaşım Dikkat tabanlı yaklaşım bireylerin bilgi işleme özellikleri ile davranışlarını prosedür ve iletişim kanalları ve dikkat yapıları yoluyla örgüt yapısına bağlayan, firma davranışlarını açıklamak için geliştirilmiş bir teoridir. Bu yaklaşıma göre firma davranışlarını açıklamak firmaların

Davranışsal Karar Verme ve Risk Alma

Davranışsal Karar Verme ve Risk Alma

Davranışsal Karar Verme ve Risk Alma Örgütlerde çalışanlar ve yöneticiler günlük iş hayatlarında küçüklü büyüklü birçok karar verme durumuyla karşı karşıya gelmektedirler. Bu karar verme olayları bireysel, örgütsel ve çevresel faktörler tarafından etkilenmektedir. Örgütün performansı ve büyüklüğü ile karar vericinin

Metodolojik Bireycilik ve Davranışsal Strateji

Metodolojik Bireycilik ve Davranışsal Strateji

Metodolojik Bireycilik ve Davranışsal Strateji Metodolojik bireycilik bütün sosyal olguların (yapısı ve değişimleri de dâhil) temelde sadece bireylerin özelliklerini, hedeflerini ve inançlarını anlamayla açıklanabileceğini belirten ilkedir. Bu tanımıyla beraber davranışsal stratejinin temel konularından biri olan “örgütlerin kolektif stratejileri bireylerin biliş

Yönetsel ve Örgütsel Biliş

Yönetsel ve Örgütsel Biliş

Yönetsel ve Örgütsel Biliş Biliş yönetsel ve örgütsel olarak son yirmi yıldır firmaların önemle üzerinde durduğu kavramlardan biridir. Yönetici ve çalışanların bilişsel yetenek ve eksiklerini anlamak firmanın verimliliğini dolayısıyla da rekabet avantajını arttıracaktır. Örgütlerde biliş iki ana çatıda incelenmektedir: İnsan