İletişim ve Empatinin Organizasyonlardaki Önemi

İletişim ve Empatinin Organizasyonlardaki Önemi

İletişim insanların sahip olması gereken en temel beceridir. Ayrıca bireyin varlığını devam ettirme sürecinde de çeşitli değişim ve gelişmelerden etkilenmektedir. Dolayısıyla iletişim insana özgü bir olgu olarak karşımızdadır.

Çalışma hayatında iletişim önemli bir unsur olarak yer almaktadır. Bireyler çalıştığı yerdeki diğer insanları anlayarak iletişim kurmaya başlar. Bu sayede de örgütsel ve yönetsel yapının düzenli işleyişi sağlanmış olur.

Peki bu kadar önemi haiz iletişim ne demektir? Genellikle hatalı kullanılan bu kavramı özellikleriyle açıklamak daha anlaşılır olacaktır:

 • Öncelikle iletişim de iki taraf da aktiftir ve bir alışveriş gerçekleşir.
 • Doğaldır ki mesajlar sözlü de sözsüz de verilebilir.
 • Bu mesajların alınma biçimi bireylerin algıları tarafından belirlenir.
 • Kişiye yapıldığı düşünülen iletişim aslında kişiyle yapılır.
 • Her zaman ve her yerde olan bir kavramdır.
 • İletişimde amaçlanan çevre üzerinde etkin olabilmektir.
 • İletişimde çeşitli anlamlar paylaşılır.
 • Son olarak iletişimin farklı katmanlarda gerçekleştiğini söylemek de mümkündür.

Bütün bu özellikleri göz önünde bulundurursak iletişimin tarafların ürettikleri bilgi ve/veya sembolleri birbirine iletme ve bu iletileri anlayarak yorumlama süreci olduğundan söz edebiliriz. Bir diğer tanımla iletişim konuşma, işaret veya yazı yoluyla mesaj ve düşüncelerin değişimidir.

Ek olarak iletişimin sadece bir ileti alışverişi değil, aynı zamanda toplumsal niteliğe sahip bir etkileşimi ve paylaşımı ifade eden bir kavram olduğunu belirtmekte yarar vardır. Bütün bu tanımlar ışığında iletişimin;

 • toplumun temelini oluşturan bir sistem,
 • örgütsel ve yönetsel yapının düzenli işleyişini sağlayan bir araç,
 • bireysel davranışları etkileyen ve gözler önüne seren bir teknik
 • sosyal süreçler açısından zorunlu bir bilim
 • sosyal uyumun mevcudiyeti için gerekli bir sanat, olduğu ifade edilebilir.

İletişimin bir bütün olduğunu düşünürsek, beden dilinin, ses tonunun, konuşmanın akıcılığının, beden duruşunun, jest ve mimiklerin önemli olduğu bir gerçektir. Öyle ki iletişimi yapılandırmada kelimelerin %10, sesin %30 ve beden dilinin de %60 oranında rol oynadığı araştırmalar sonucudur.

Bir diğer önemli konu iletişimin etkin olabilmesi için algıyla başlaması gerektiğidir. Algı duyu organlarımızdan beynimize ulaşan verilerin organize edilmesi, yorumlanması ve anlamlandırılmasıdır. Bireylerde algı farklılaşması olabilmektedir ve bu da iş hayatında iletişimin kalitesini etkilemektedir. Bu algı farklılaşması fizyolojik nedenlerden, kişinin özgeçmişinden, kültürel değerlerinden, güncel duygu halinden ve çevresel faktörlerden kaynaklanabilmektedir.

İletişim anlamayla olur ve anlama da niyet, bilgi ve gayretin sonucudur. Etkin dinleme bu üçünün hayata geçirilmesi için olmazsa olmaz bilişsel bir süreçtir. Ancak etkin bir dinleme çoğu zaman gerçekleşmez. Bunun nedenleri bireyin dinliyor gibi görünmesi, duyduklarını seçmesi, dinlerken verilecek cevapları düşünüp zihninde provalar yapması, dinlemesini karşıdakinin aklını okuyarak bütünleştirmesi, söylenenleri başka şeylerle karşılaştırması ve önyargıyla karışık şüphelenmesi gösterilebilir.

Birey kendisini iletişim kurduğu kişinin yerine koyarak ve onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışarak empati kurmuş olur. Etkili bir iletişim için empati önemlidir. Empati süreciyle birey karşısındakinin bakış açısıyla bakacak, onun duygu ve düşüncelerini anlayıp hissedebilecek ve bu algıladıklarını karşısındakine iletecektir.

Sempati ise karşıdakinin duygu ve düşüncelerinin aynısını paylaşmak anlamına gelir. Bir nevi yandaşlık asıl unsurdur sempatide. Bireyler sempatik değil de empatik iletişimi doğru ve etkin bir dinlemeyle harmanladıklarında kurulan iletişimin kaliteli olduğundan söz edilebilir.

Özetle; ünlü kitle iletişimcilerden Wilbur Schramm’ın dediği gibi insan topluluğu ve davranışları ile ilgili her dalın iletişimle ilgilenmesi zorunludur. Yönetim ve organizasyon bilimi de iletişim üzerinde durmuş, çalışanların nasıl daha iyi iletişim kurabileceklerini, bunun nasıl verimliliğe yansıtılabileceğini ve stratejilerin uygulanmasında hangi biçimde ele alınabileceğini incelemiştir.

Son olarak iletişim önemini başlıca insan kaynakları yönetiminde, organizasyon içi grupların dinamiğinde ve çalışanların birbirlerini affetmelerinde göstermektedir.

İletişim ve Empatinin Organizasyonlardaki Önemi
Etiketlendi:                 

İletişim ve Empatinin Organizasyonlardaki Önemi” üzerine bir düşünce

 • Nisan 25, 2020, 2:10 pm
  Permalink

  Merhabalar,

  Etkili bir iletişim kurmanın yollarından birinin de doğru kelime seçimi olduğunu düşünüyorum. Karşımızdaki kişiyle iletişim kurarken kelimelerimizi ne kadar özenle seçersek kurduğumuz iletişim de o oranda başarılı olur. Hem günlük hayatta hem de çalışma hayatında etkili iletişim kurmak ilişkilerimizin ve işlerimizin yolunda gitmesine yardımcı olur. Bu nedenle kelimelerimizi doğru seçmeliyiz ve iletişim kurduğumuz insanları itmemeliyiz. Bazen şu kelimeleri kullanmak iletişimin gidişatını büyük oranda etkiliyor; aynen, şey, yani gibi. Örnekleri çoğaltmak mümkün. İzninizle ben de etkili iletişim kurmanın önünde engel oluşturabilecek kelimelerden oluşan yazımı okumanız için sizinle paylaşmayı isterim: http://www.ebrubektasoglu.com/yazi/kullanmamaniz-gereken-6-kelime/

  Yazılarınızın devamının gelmesi dileğimle,
  sağlıkla kalın.

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.