Tasarım Girişimciler İçin Önemlidir

Tasarım Girişimciler İçin Önemlidir

Günümüz iş dünyasında girişimcilik sadece maliyet, kalite, hız gibi unsurlara bağlı olarak başarılı olan bir süreç değildir. Girişimciler bu unsurlara ilaveten müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve serbest rekabet koşullarında ayırt edilebilir ürün ve hizmet sağlayabilmek için tasarım yönetimini etkin bir şekilde gerçekleştirebilmelidirler.

Girişimciler tasarım süreci ile birlikte ürün ve hizmetlerini daha kaliteli, daha yüksek paranın algılanan değerine sahip, estetik yönden daha çekici, daha değişik ve eşsiz özellikleri bulunan bir hale getirebileceklerdir. Tasarım süreci bilginin veya fikrin somut veya soyut bir çıktıya dönüşmesi için bilinçli karar verme olarak tanımlanabilir. Tasarım kavramının diğer özelliği yaratıcı bir faaliyeti içermesidir.

İşletme ve girişimcilik açısından düşünüldüğünde tasarım; ürün, çevre, bilgi ve işletme kimliğini performans, kalite, dayanıklılık gibi unsurlarla birleştirerek müşteri memnuniyeti ve karlılığı en üst düzeye çıkarmaya çalışan bir süreçtir. Endüstri ürünleri tasarımı açısından bakıldığında ise, Uluslararası Endüstriyel Tasarım Derneği tasarımı; nesneleri, süreçleri, hizmetleri ve sistemsel çok yönlü nitelikleri yaşam döngülerinin tamamının içerisine yerleştiren yaratıcı bir faaliyet olarak tanımlamaktadır.

Girişimcilik kavramının iç-dış, ekonomik-sosyal veya kadın, genç ve yeni olarak çeşitlenmesinin ardından, her bir girişimci faaliyet gösterdiği zaman ve mekânda konjonktürel koşul ve temelleri göz önünde tutarak ürün ve hizmetlerinin tasarım boyutunu önemsemelidir.

İş fikri seçme ve geliştirmede, iş modeli bileşenlerini oluşturmada ve girişimcilik süreçlerini devam ettirmede her zaman tasarım, yaratıcılık, inovasyon gibi değer yaratan kavramları ürün ve hizmetiyle entegre etmelidir.

Küreselleşme sürecinin sonuçlarından olan yüksek rekabet ortamı da tasarımı önemli çıkmıştır. Ayırt edici ürün ve hizmetlerin üretilmesi ve girişimcilerin müşteri gözünde fark yaratmasının en önemli unsurları tasarım ve inovasyon yönetimidir. Buna ek olarak ürün çeşitliliğine ve uzmanlaşmaya gitmenin gereklerinden biri de yine tasarım ve inovasyon faaliyetleridir. Bu süreçlerin tümü işletme içerisinde araştırma-geliştirme bölümünün çalışmaları sonucunda çıkan bilgiler ışığında olacaktır.

Tasarım faaliyetlerinin inovasyon ile olduğu kadar yaratıcılık ile de ilişkisi vardır. Bilinçli ve rasyonel bir süreç olan yaratıcılık beş aşamada kendini göstermektedir. Bu aşamalardan ilki problemin teşhisi ve tanımını içeren ilk kavrayıştır. Bunu hazırlık aşaması izlemektedir. Bu aşamada zihinsel bakımdan oluşturulan altyapı, bilgi toplama ve geçmişteki deneyimler yer almaktadır. Üçüncü aşama olarak problem üzerinden birçok bilinçsiz çalışmaların yapıldığı kuluçka gelmektedir. Kavrayış ve idrak ışıltısının görüldüğü aydınlanma aşaması ve fikrin önce test edilip ardından uygulandığı doğrulama aşamasıyla yaratıcı davranış süreci sonlanmaktadır.

Yaratıcı davranışlar bireysel düzeyden ziyade grup dinamiği içinde daha etkin olabilmektedir. Farklı mesleklerden, eğitim geçmişlerinden ve düşünce yapılarından bir araya gelen çeşitlilik içeren takımlar, ortaya koydukları sinerji ile problemlerin çözülme sürecini kısaltabilmektedirler.

İnovasyon da yaratıcılık kadar tasarım süreci için önemlidir. Yeni fikirlerin ürün, hizmet veya süreçler bazında başarılı şekilde uygulamaları olan inovasyon, tasarım ve yaratıcı düşünce ile birleştiğinde işletmelerin daha etkili rekabet stratejileri üretmesini kolaylaştıracaktır.

Ürün/hizmet tasarımı icattan farklı bir yerdedir. İcatta yaratıcı fikirden faydalı kullanım esasken, tasarımda yeni çözümler, yeni fikirler ve yeni fırsatlar mevcuttur. Tasarım süreci detaylı olarak 16 adımda incelenebilir:

 • Uyarıcı: Tasarım sürecini başlatır.
 • Kavram Geliştirme: SWOT analiziyle elde edilen güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler göz önünde tutularak girişimin yaşamını sürdürebilmesi için fikirler değerlendirilir.
 • Proje Planlama: Ürün veya hizmet ile ilgili bütçe, kaynak tahsisi, amaçlar vs. belirlenir.
 • Tasarım Özeti: Girişimin teknik, finansal ve pazarlama bilgileriyle ilgili özetini içerir.
 • Tasarım Yeteneği Kaynağı: İşletme içi veya işletme dışından sağlanabilir.
 • Kavram Tasarımı: Çizimler ve basit modeller biçiminde tasarım fikrinin ana hatlarını içerir.
 • Tasarım Spesifikasyonları: Tasarımın gerçek detaylarını içerir.
 • Kavram Geliştirme: Tasarım ile ilgili stratejik sorular incelenir.
 • Prototip ve Test: Tasarımın başlangıç versiyonu üretilir.
 • Detaylı Tasarım: Detaylı spesifikasyonlar ile tasarım deneme üretimine hazırlanır.
 • Pazar Geliştirme: Hedeflenen pazar ile ilgili varsa problemler bulunur ve çözülür.
 • Teknik Geliştirme: Yapılabilirlik, hata giderme gibi konularda geliştirmelere gidilir.
 • Pazara Sürme: Ürün/hizmet pazara sunulur.
 • Değerlendirme: Proje çıktısı analiz edilip, başarı ile amaçlar arasındaki uyuma bakılır.
 • Destek ve İlaveler: Müşterileri elde tutmak için satış sonrası destek hizmeti sunulur ve ürüne gerekli ilaveler yapılır.
 • Yeniden İnovasyon: Ürün/hizmetle ilgili elde edilen bilgiler ile yapılır.

Unutulmamalıdır ki yukarıda açıklanan tasarım yönetimi süreci işletmeden işletmeye değişebilecektir. Girişimci kendi koşuluna göre tasarım sürecini adapte etmelidir.

Tasarım Girişimciler İçin Önemlidir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.