Küresel Marka Yaratmak

Küresel Marka Yaratmak

Küresel pazarlama faaliyetlerine girişen işletmeler ürünlerini küreselleştirmek istemektedirler. Marka imajı avantajlarından faydalanmak için de küresel ürünlerinin küresel bir marka haline gelmesini arzulamaktadırlar.

Küresel ürün çok geniş coğrafi bölgelere yönelik olan, dünyanın tüm yerlerinde satılarak tüketicilerin gözünde küresel olan ve tek bir konumlandırma faaliyeti yapılan ürünlerdir.

Bir sonraki aşamayı yani küresel ürünü küresel marka haline getirmeyi başarmak için ise öncelikle ürünün isminde, özelliklerinde ve imajında güçlü bir standardizasyona gidilmelidir. İkinci olarak bu üründen faydalanan veya aynı özellikleri içeren küresel pazar bölümü belirlenmelidir. Son olarak ise ürün küresel düzeyde konumlandırılmalıdır.

Küresel marka için küresel pazarlama karması (ürün, fiyatlama, dağıtım kanalları ve tutundurma) stratejileri dünya tek pazar olarak görülerek hazırlanır.

Küresel markaların kendine has özellikleri vardır. Küresel markalar yeni pazarlara girmede nakit gereksinimi duydukları için yurt içi pazarda lider konumda olmalıdır. Böylece küresel rekabet ortamında ayakta kalabilirler. Bunun içinde stratejik liderlik gerektirmektedir. Tüketicilerin ihtiyacını evrensel düzeyde karşılamalıdır.

Dünyanın her yerinde tanınmalı ve aynı şekilde konumlanmalıdır. Dengeli bir pazar kapsamına sahip olmalıdır. Satışları ülkeler bazında dengeli dağılmalıdır. Küresel markalar değerler dizisini tutarlı yapmalıdır.

Ait olduğu ülkenin faktörlerinden olumlu bir şekilde faydalanmalıdır. O kültürle özdeşleşmelidir. Ayrıca ürün kategorisini çeşitlendirmemelidir. Küresel markaların isimleri firma veya şirket ismiyle aynı olmalıdır.

Küresel markalar yaşlılara kıyasla genç tüketicilerde, gelir ve eğitim düzeyi yüksek bireylerde ve kırsaldakilere nazaran kent sakinlerinde daha fazla ilgi görmektedir. Ayrıca kültüre bağımlı olmayan ürünlerin küresel marka haline gelmesi daha kolaydır.

Bu özellikleriyle küresel markaların hem avantajları hem de dezavantajları vardır. Küresel markaların yarattığı değer cazip, güven verici ve duygusal açıdan bağlayıcıdır.

Ölçek ekonomi avantajları, ulusal pazarlara kolay nüfuz edebilme, dağıtım kanallarını kolay öğrenebilme gibi unsurlar küresel markalar için maliyetleri düşürmektedir.

Küresel markalara sahip işletmelerin örgütsel öğrenmeleri etkindir. Sınırlar ötesi faaliyet gösterdikleri için uygulama yapmaları kolaylaşmış ve uluslararası işlerin nasıl yürüdüğünü daha iyi görebilmektedirler.

Küresel markalar çeşitli kültürlerle daha fazla entegrasyona girmektedirler. Bu sayede her ülkedeki kalifiye ve iyi eğitimli insan kaynağını işe almaları kolaylaşmaktadır. Böylece örgüt kültürü içinde sürekli bir katma değer üretilmektedir.

Küresel markaların bu avantajlarına rağmen bazı dezavantajları da söz konusu olabilmektedir. Ürün stratejilerini standartlaştırma üzerine belirleyip, bu hususta aşırıya gittikleri için çevikliklerini kaybedebilirler. Karşılaşabilecek özel durumlara uyum gösterme becerilerini zaman geçtikçe kaybedebilirler.

Küresel markalar ürün yaşam eğrisini dikkate almazlar. Bu yüzden her pazarda tek tip hareket edebilirler. Farklı stratejiler oluşturma özelliklerini kaybedebilirler.

Küresel markaları olan organizasyonlarda tüm kararlar merkezden alınmaya başlamaktadır. Bu da faaliyet gösterilen alanlarda gerilimlerin oluşmasına sebep olabilmektedir. Bu problem küresel markaların üzerinde durması gereken bir olgudur.

Küresel markaların imajları da yüksektir. Bunun için küresel düzeyde faaliyet gösteren işletmelerin marka tescillerini sağlam bir temel üzerinde oturtmaları gerekmektedir.

Tüketicilerin küresel markayla özdeşleştirdikleri anlam yüksektir ve anladıkları değer çok fazladır. Bu anlama markalı ürünlerin denenmesi, marka sahibi firmanın ünü, ürünün ambalaj biçimi, küresel marka için seçilen isim, kullanılan reklamın formatı ve içeriği ve reklamın yayınlandığı medya tipleri gibi faktörlerden edinilen izlenim katkı yapmaktadır.

Küresel Marka Yaratmak
Etiketlendi:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.