Vizyon ve Misyon Bildirgeleri Hazırlama

Vizyon ve Misyon Bildirgeleri Hazırlama

İşletmelerin rekabetin kızıştığı günümüz iş dünyasında sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmek ve yaşamlarını devam ettirmek için yaptıkları işi tanımlamaları, mevcut ve gelecekteki pozisyonlarını belirlemeleri ve buna yönelik stratejiler oluşturarak kendilerine bir rota belirlemeleri gerekmektedir. Bunun için vizyon ve misyon bildirgeleri önemli mihenk taşları olarak organizasyonlara hizmet etmektedir.

Vizyon ve misyon ifadelerinin oluşturulması genel olarak şöyledir: İşletmenin kurumsal anlamda davranış standartları ve değerleri göz önünde bulundurularak vizyon belirlenir. Oluşturulan vizyon çerçevesinde işletmenin varoluş nedeni ve stratejik bakış açısı bileşenleri ile de misyon oluşturulur. İşletme oluşturulan bu vizyon ve misyon bildirgelerinden faydalanarak önce kısa dönemli amaçlarına sonra uzun dönemli amaçlarına erişebilecek ve stratejilerini uygulayabilecektir.

Vizyon “işletmenin gerçekleştirdiği faaliyetler ile ulaşmak istediği gerçekçi, güvenilir ve çekici bir gelecek” olarak tanımlanabilir. Vizyon gelecek odaklı olmalı ve organizasyonlar için sağlam bir temel işlevi görmelidir.

Vizyon organizasyonlar için geleceğe yönelik canlı ve parlak bir resim betimlediği gibi şimdiki zamana da işaret eder. Başarılı ve iyi dizayn edilmiş bir vizyonun temel ideoloji ve öngörülmüş gelecek bileşenleri olmalıdır. Temel ideoloji örgütsel planın yapısını, organizasyonun karakterlerinin ne olduğunu ve varlık nedenlerini temsil ederken; öngörülmüş gelecek organizasyonun ne olmak istediğini, neyi başarmayı amaçladığını ve ne yaratmayı arzu ettiğini ifade eder.

Vizyon işletmedeki personelin organizasyon içinde onlardan ne beklendiğini anlamalarını sağlayacak geniş bir fotoğraf olduğu için önemli bir yol göstericidir.

Geniş kapsamlı performans değerlemesine imkan vermesi, değişimi destekler özelliği, stratejik planlar için temel görevi görmesi, çalışanları güdülemesi ve yönetsel karar mekanizmalarının bir kapsam içinde kalmasını sağlaması açısından faydalıdır. Ayrıca organizasyonlar için vizyonun yol gösterici, hatırlatıcı, ilham verici, kontrol edici ve özgürlük sağlayıcı rolleri de bulunmaktadır.

Vizyon bildirgesi ile işletmenin bütün çalışanları sorumluluk sahibi olur ve inşa edilecek örgüt kültürü ile işletme amaçları için seferber olurlar. Ayrıca çalışanları başarıya yönelten ve motive eden bir rolü de bulunmaktadır.

Faydaları ve önemi bu şekilde olan vizyonun belirlenme süreci şöyledir: Vizyon belirleme için çeşitli ifadeler seçilir ve yöneticilerle paylaşılır. Oluşturulan bu zeminde her yöneticiden bir vizyon ifadesi oluşturması istenir. Oluşturulacak komite veya tartışma grupları ile bu vizyon ifadeleri birleştirilir ve bir taslak oluşturulur. Uzmanların görüşleri doğrultusunda ise vizyon bildirgesi nihai halini alır.

Bu süreç uygulanırken işletme kim olduğunu bilmelidir. Hesap verilebilirlik ilkesi için vizyon bildirgesini yeterince detaylı hazırlamalıdır. Son olarak oluşturulan vizyonun organizasyonun bütününce uygulanabilirliğini sağlamalıdır.

Vizyonlar kimi zaman başarısız olmaktadır. Vizyon bir tanımdan öteye geçmez ve eyleme dökülmezse başarısız olur. Organizasyonun varlık nedeniyle çelişirse başarısız olur. Rasyonellikten ve gerçeklikten uzak olmamalıdır. Eğer çok uzun olursa plan ve önceliklerin listesi halini alır. Çok kısa olursa da paydaşların sorularına cevap veremez ve başarısız olur.

Başarılı vizyon örnekleri:

 • Ford Otosan: Türkiye’nin en değerli ve en çok tercih edilen sanayi şirketi olmak.
 • Akbank: En mükemmel bankacılık deneyimini yaşatarak ve Türkiye’nin büyümesini destekleyerek kalıcı lider olmak.
 • 4M Danışmanlık: Sektörde öncü, hizmetinde örnek ve müşterinin ilk tercih ettiği danışmanlık firması olarak edindiği başarıyı kalıcı kılmak.

Vizyon ile ilgili detaylı bilgilerden sonra işletmenin var olma nedeni de denilen misyon kavramına geçebiliriz. Misyon yapılan iş ile eşdeğer anlamdadır. Misyona ayrıca işletme öğretisi de denebilmektedir. İşletmenin niyeti, amacı, felsefesi, inançları ve ilkeleri misyon bildirgesinde yer alabilmektedir.

Misyon bildirgesi için veriler dış ve iç çevre analizi sonucu elde edilir. Hazırlanacak misyon başarı için neler yapılmalıdır düşüncesi ile pozitif, ileriye dönük ve motive edici olmalıdır.

İşletmelerde hazırlanan misyonlar aşağıdaki elemanlardan oluşabilmektedir:

 • Faaliyet alanına ilişkin cevaplar yer alır.
 • Yapılan işin tanımını, organizasyonun benimsediği değerleri ve inançları içerir.
 • Organizasyonun çalışanlar, müşteriler, hissedarlar, toplum vb. paydaşlarına yönelik ilişkisi yer alır.
 • Yön gösterici bir pusula fonksiyonu olmalıdır.
 • Uzun dönemi kapsayıcı bir ufka sahip olması gerekmektedir.

Misyonun içerisinde yer alabilecek olan değerler organizasyondaki üyelerin geneli tarafından inanılan ve düşünce, amaç ve duygu birliğini yansıtan ilkelerdir. Değerler dizisini de içeren işlevsel bir misyon bildirgesi işletmeye şu faydaları sağlar:

 • Yöneticiler ve diğer çalışanlar işletme amaçlarına kolayca erişebilir.
 • Stratejik yönetim süreci içerisindeki faaliyetlere temel oluşturur.
 • Organizasyonun takip edeceği bir yön verir.
 • Bütün paydaşlar için bir odak noktası olur.
 • İşletme içi farklı bakış açıları bir şemsiye altında toplanır.
 • Bütün çalışanlara beklentilerin paylaşılması hissi kazandırır.
 • İşletmeyi daha organize ve motive bir yapıya sokar.
 • Yüksek performansı erişilebilir yapar.
 • Organizasyondaki tüm bireyler arasında sinerjik etkileşim oluşur.

Müşteriler, çalışanların önemi, sunulan ürünler ve hizmetler, rekabet alanı, teknoloji odaklılık, sürdürülebilir karlılık ve büyüme, işletmenin felsefesi, benliği ve sosyal ve doğal yönlü imajın önemi başarılı bir misyon bildirimi için kullanılabilecek bileşenlerdir.

Başarılı misyon örnekleri:

 • Ford Otosan: Topluma fayda sağlayan yenilikçi otomotiv ürün ve hizmetleri sunmak.
 • 4M Danışmanlık: Uzman kadromuzla doğru, güvenilir ve etik değerlere uygun, çözüm odaklı danışmanlık hizmeti vermek.
 • THY: Sivil Hava Taşımacılığı (SHT) sektöründe Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Bayrak Taşıyıcısı kimliğiyle; uçuş emniyeti, güvenilirliği, ürün yelpazesi, hizmet kalitesi ve rekabetçi konumu ile tercih edilen, Avrupa’nın önde gelen ve küresel ölçekte faal bir havayolu olmak.
 • Akbank: Üstün nitelikli insan kaynağının paydaşlarına sürekli büyük değer yarattığı en beğenilen Türk şirketi olmak.
Vizyon ve Misyon Bildirgeleri Hazırlama
Etiketlendi:     

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir