affetme

Affetme | Biyolojik ve Psikolojik Temeller

affetme

Affetme | Biyolojik ve Psikolojik Temeller Affetme kavramına bireysel düzeyden bakılan çalışmaların sayısı etkileyici bir biçimde gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmaların çoğunluğuna psikolojik bir perspektifken bakılmıştır. Bu sebeple bu yazıda affetmenin evrimsel kaideleri ve fizyolojik prediktörleri derinlemesine incelenmiştir. Ayrıca bahsettiğim

İş Hayatında Affetme, Yöntemler ve Fırsatlar

Affetme

İş Hayatında Affetme, Yöntemler ve Fırsatlar Affetme üzerine açık ve kabul görmüş bir tanımın tarifi, uzun ve rivayet olunan tarihine rağmen, zordur. Öyle ki, affetmenin mutabık kalınmış bir tanımının olmayışı, en öldürücü problemlerden biri olarak nitelendirilmiştir. Yazıya affetmeyi ilişkili kavramlardan