biliş

Yönetsel ve Örgütsel Biliş

Yönetsel ve Örgütsel Biliş

Yönetsel ve Örgütsel Biliş Biliş yönetsel ve örgütsel olarak son yirmi yıldır firmaların önemle üzerinde durduğu kavramlardan biridir. Yönetici ve çalışanların bilişsel yetenek ve eksiklerini anlamak firmanın verimliliğini dolayısıyla da rekabet avantajını arttıracaktır. Örgütlerde biliş iki ana çatıda incelenmektedir: İnsan

Affetme | Biyolojik ve Psikolojik Temeller

affetme

Affetme | Biyolojik ve Psikolojik Temeller Affetme kavramına bireysel düzeyden bakılan çalışmaların sayısı etkileyici bir biçimde gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmaların çoğunluğuna psikolojik bir perspektifken bakılmıştır. Bu sebeple bu yazıda affetmenin evrimsel kaideleri ve fizyolojik prediktörleri derinlemesine incelenmiştir. Ayrıca bahsettiğim