birey

Affetme | Biyolojik ve Psikolojik Temeller

affetme

Affetme | Biyolojik ve Psikolojik Temeller Affetme kavramına bireysel düzeyden bakılan çalışmaların sayısı etkileyici bir biçimde gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmaların çoğunluğuna psikolojik bir perspektifken bakılmıştır. Bu sebeple bu yazıda affetmenin evrimsel kaideleri ve fizyolojik prediktörleri derinlemesine incelenmiştir. Ayrıca bahsettiğim

İş ve Meslek Hayatında Sosyalleşme, Kontrol Edilme ve Eşitsizleşme

iş

İş ve Meslek Hayatında Sosyalleşme, Kontrol Edilme ve Eşitsizleşme Oluş kavramı ile bir iş topluluğunun, mensuplarını belirli bir paylaşılan kültürel değerler, normlar ve dünya görüşleri setine sosyalleştirdiği süreç kastedilmektedir. Sosyalleşmenin herhangi bir şekli gibi bu süreç, topluluğa yeni gelen bireyin