çapraz anlayış

Grupların Çapraz Anlayışı ve Zihinsel Modeller

Grupların Çapraz Anlayışı ve Zihinsel Modeller

Grupların Çapraz Anlayışı ve Zihinsel Modeller Çapraz anlayış (cross-understanding), grup üyelerinin diğer grup üyelerinin zihinsel modelleri ile ilgili doğru bilgiye ne ölçüde sahip olduğudur. Bu tip bir anlayış üyeler arasındaki iletişim veya interaktif deneyimler yoluyla, üyelerin iletişimle veya davranışlarının gözlemlerinden,