çeşitlilik

İş Bağlamında Organizasyonlarda Kurumsallık, Kimlik, Çeşitlilik ve Eşitsizlik

Kimlik

İş Bağlamında Organizasyonlarda Kurumsallık, Kimlik, Çeşitlilik ve Eşitsizlik Organizasyonlardaki yapılan işler incelendiğinde, yönetim ve organizasyon teorilerine değerli katkılar sunacağı görülecektir. Kurumsal teori, kimlik, örgütsel çeşitlilik ve eşitsizlik gibi çağdaş yönetim alanları; işleri dikkate alarak daha ileri anlamalar kazanabileceklerdir. İşlerin ve