değişim

Örgütsel Paradoksun Geleceği-2

yönetim

Örgütsel Paradoksun Geleceği-2 Paradoksal ilişkileri detaylandırma konusunda zıtlıkların birliği, denge kavramı ve bütünsellik ilkelerini; paradoksun mikrotemellerini kullanma hususunda da endişe ve savunma mekanizmaları ve paradoksal düşünme ilkelerini Örgütsel Paradoksun Geleceği-1 yazımda incelemiştim. Bu yazıda ise konuya devam edip paradoksun mikrotemelleri

Örgütsel Anlatılar, Durağanlık ve Değişim

hikayeleştirme

Örgütsel Anlatılar, Durağanlık ve Değişim Anlatı yaklaşımları beşeri ve sosyal bilimlerde anahtar bir role sahiptir. Bunlar son zamanlarda yönetim ve organizasyon çalışmalarında da popüler olmuştur çünkü çok yönlülük ve faydalılıklarını yansıtmışlardır. Birçok bilim adamı strateji gibi makro, değişim gibi mezo,