deneyim düzenleme

Duygu Düzenleme Stratejileri ve Duygusal Emek

Duygu Düzenleme Stratejileri ve Duygusal Emek

Duygu Düzenleme Stratejileri ve Duygusal Emek Bireyler duygu sürecinin her aşamasında farklı duygu düzenleme stratejileri (emotion regulation) izlemektedir. Uyarıcıları, duygusal kaydı, duygu deneyimini ve duygusal dışavurumu etkileyen bu duygu düzenleme stratejilerinin son üçü duygusal emek (emotional labor) başlığı altında da