dinleme

Sözlü İletişimin İş Yaşamındaki Yeri

Sözlü İletişimin İş Yaşamındaki Yeri

Sözlü İletişimin İş Yaşamındaki Yeri Çalışanlar iş yaşamlarında etrafındakilerle sürekli bir iletişim halindedirler. Bu bireylerarası iletişim iki şekilde gerçekleşmektedir: Sözlü ve Sözsüz. Bu yazıda konuşma, dinleme, yazma ve okuma boyutlarıyla sözlü iletişimi ele alacağım. Konuşma Kişilerarası iletişimi sağlayan ve anlatım