disiplin

İşletmelerde Disiplin Sistemi

İşletmelerde Disiplin Sistemi

İşletmelerde Disiplin Sistemi Disiplin sistemi işletmelerin insan kaynakları işlevi kapsamında kurulması ve uygulanması gereken birtakım ilke ve kurallardan oluşmaktadır. İnsan kaynakları yönetiminin idari kapsamında bulunan faaliyetlerden biri olan disiplin personeli istenmeyen davranışlardan uzak tutmayı ve doğru davranmaya yöneltmeyi amaçlamaktadır. Disiplini