durumsallık yaklaşımı

Durumsallık Yaklaşımı: Koşul-Bağımlılık Teorisi

Durumsallık Yaklaşımı: Koşul-Bağımlılık Teorisi

Durumsallık Yaklaşımı: Koşul-Bağımlılık Teorisi 1950’li yıllardan bu yana örgütler için genel geçer ilkelerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan çeşitli bilimsel araştırmalar sonucunda evrensel bir örgütlenme modelinin olmadığı anlaşılmış ve çeşitli teoriler geliştirilmiştir. Bu konuda tarihsel seyir ve gelişmeler için “Örgüt Teorisi ve