etkilenenler yaklaşımı

Etkilenenler Yaklaşımıyla Ahlaki Karar Alma

Etkilenenler Yaklaşımıyla Ahlaki Karar Alma

Etkilenenler Yaklaşımıyla Ahlaki Karar Alma İşletmeler varlıklarını devam ettirirken sadece ekonomik sorumluluk ve amaçla değil, sosyal sorumluluk ile de hareket etmelidir. Bu hareket biçiminin hangi ahlak ve etik anlayışla biçimleneceği, neyi önceleyeceği, neyi göz ardı edeceği geçmişten bugüne tartışılmaktadır. Bu