etkin dinleme

İletişim ve Empatinin Organizasyonlardaki Önemi

İletişim ve Empatinin Organizasyonlardaki Önemi

İletişim ve Empatinin Organizasyonlardaki Önemi İletişim insanların sahip olması gereken en temel beceridir. Ayrıca bireyin varlığını devam ettirme sürecinde de çeşitli değişim ve gelişmelerden etkilenmektedir. Dolayısıyla iletişim insana özgü bir olgu olarak karşımızdadır. Çalışma hayatında iletişim önemli bir unsur olarak