ikna edici argümantasyon

Grup Kutuplaşması, Sosyal Karşılaştırma ve İkna Edici Argümantasyon

Grup Kutuplaşması, Sosyal Karşılaştırma ve İkna Edici Argümantasyon

Grup Kutuplaşması, Sosyal Karşılaştırma ve İkna Edici Argümantasyon Grup kutuplaşması bireyin belli bir konudaki ilk eğiliminin münazara, panel, fikir taraması, forum ve seminer gibi grup tartışmalarının ardından artmasıdır. Örneğin bir grup orta düzeyde profeminist kadın grup tartışmasının ardından daha güçlü