iletişim

İletişim ve Empatinin Organizasyonlardaki Önemi

İletişim ve Empatinin Organizasyonlardaki Önemi

İletişim ve Empatinin Organizasyonlardaki Önemi İletişim insanların sahip olması gereken en temel beceridir. Ayrıca bireyin varlığını devam ettirme sürecinde de çeşitli değişim ve gelişmelerden etkilenmektedir. Dolayısıyla iletişim insana özgü bir olgu olarak karşımızdadır. Çalışma hayatında iletişim önemli bir unsur olarak

Çalışma Hayatında Bireylerarası İletişim

Çalışma Hayatında Bireylerarası İletişim

Çalışma Hayatında Bireylerarası İletişim İşletmelerde çalışanlar birbirleriyle iletişim kurmak zorundadır. Robotik ve mekanik olmama durumlarından dolayı bu iletişim kaçınılmazdır. Ancak bu iletişimin etkili ve etkin olabilmesi anlatma yetisinden geçer. Anlatma bir iletişim becerisidir. Birlikte çalışanlar yani etkileşimde bulunanlar saygıyı ve