Yapay Zeka ve Robotlar: İnsanlar Robot İmamları Görecekler Mi?

Yapay Zeka

Yapay Zeka ve Robotlar: İnsanlar Robot İmamları Görecekler Mi? Bu sorunun cevabını doğrudan vermek yerine bu durumun genel ve kök nedenlerini vermek daha doğru. Zaten bu nedenler oldukça da ikna ediciler. Teknolojik gelişmeler, bilgisayarlar, otomasyon. Daha moda ifadelerle yapay zeka,

İş ve Mesleklerde İşbirliği Yapma, Ortaklaşa Üretme ve Aracılık Etme

iş

İş ve Mesleklerde İşbirliği Yapma, Ortaklaşa Üretme ve Aracılık Etme İş ve meslekler ile ilgili daha önceki yazılarımda; geçmişten günümüze yapılan işleri oluş merceği kapsamındaki sosyalleşme, kontrol edilme ve eşitsizleşme bakış açılarıyla ve yapma merceği kapsamındaki görevleri yerine getirme, yetkileri

İş Hayatında Yetkileri Kullanma ve İş Grubu Oluşturma

iş

İş Hayatında Yetkileri Kullanma ve İş Grubu Oluşturma Yetkileri Kullanma Eğer tek bir iş, bireylerin hangi görevleri yaptıkları açısından kısmi olarak anlaşılırsa, bu ifade iki ilişkili soru doğuracaktır. İlki, görevler nasıl değişir? İşler üzerine oluş merceği, işlerin çoğunlukla belirli bir

İş ve Meslek Hayatında Sosyalleşme, Kontrol Edilme ve Eşitsizleşme

iş

İş ve Meslek Hayatında Sosyalleşme, Kontrol Edilme ve Eşitsizleşme Oluş kavramı ile bir iş topluluğunun, mensuplarını belirli bir paylaşılan kültürel değerler, normlar ve dünya görüşleri setine sosyalleştirdiği süreç kastedilmektedir. Sosyalleşmenin herhangi bir şekli gibi bu süreç, topluluğa yeni gelen bireyin

İş Bağlamında Organizasyonlarda Kurumsallık, Kimlik, Çeşitlilik ve Eşitsizlik

Kimlik

İş Bağlamında Organizasyonlarda Kurumsallık, Kimlik, Çeşitlilik ve Eşitsizlik Organizasyonlardaki yapılan işler incelendiğinde, yönetim ve organizasyon teorilerine değerli katkılar sunacağı görülecektir. Kurumsal teori, kimlik, örgütsel çeşitlilik ve eşitsizlik gibi çağdaş yönetim alanları; işleri dikkate alarak daha ileri anlamalar kazanabileceklerdir. İşlerin ve

Organizasyonlardaki İş ve Meslekler Üzerine Genel Bir Bakış

meslek

Organizasyonlardaki İş ve Meslekler Üzerine Genel Bir Bakış İş ve meslek, günümüzün işgücü piyasasında önem kazanan kavramlardır. Öncelikle şunu belirteyim ki: İş derken İngilizcesi occupation olan, bir sonuç elde etmek ve herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik,