kişiiçi kültürel heterojenlik

Çokkültürlü Bireylerin Meydana Getirdiği Çeşitlilik

Çokkültürlü Bireylerin Meydana Getirdiği Çeşitlilik

Çokkültürlü Bireylerin Meydana Getirdiği Çeşitlilik Kültürel çeşitlilik ya da zenginlik 21. yüzyıl için anahtar kavramlardan biridir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bu zenginliği oluşturmak ve artırmak için çeşitli politikalar oluşturmaktadırlar. Benzer şekilde örgütler de başarı elde etmek ve elde ettikleri