konuşma

Sözlü İletişimin İş Yaşamındaki Yeri

Sözlü İletişimin İş Yaşamındaki Yeri

Sözlü İletişimin İş Yaşamındaki Yeri Çalışanlar iş yaşamlarında etrafındakilerle sürekli bir iletişim halindedirler. Bu bireylerarası iletişim iki şekilde gerçekleşmektedir: Sözlü ve Sözsüz. Bu yazıda konuşma, dinleme, yazma ve okuma boyutlarıyla sözlü iletişimi ele alacağım. Konuşma Kişilerarası iletişimi sağlayan ve anlatım

İş Hayatında Etkili İletişim ve Toplumsal Cinsiyet

İş Hayatında Etkili İletişim ve Toplumsal Cinsiyet

İş Hayatında Etkili İletişim ve Toplumsal Cinsiyet Gerek iş hayatında gerekse özel hayatta olsun, birey çevresindekilerle daha etkili ve amacına uygun bir şekilde etkili iletişim kurma becerisini kazanırsa, duygu ve düşüncelerini rahatça paylaşmayı ve sosyalleşmeyi başaracaktır. Bunun için çevredeki olup