küresel pazarlama

Küresel Pazarlamada Kültürel, Politik ve Teknolojik Çevre

Küresel Pazarlamada Kültürel, Politik ve Teknolojik Çevre

Küresel Pazarlamada Kültürel, Politik ve Teknolojik Çevre İşletmeler küresel pazarlama faaliyetlerine başlamadan önce çeşitli çevresel unsurları incelemelidir. Bu çevresel unsurlar ekonomik, demografik, kültürel, politik ve teknolojik olabilmektedir. Ekonomik ve demografik çevrenin küresel pazarlamaya etkilerini “Küresel Pazarlama, Uluslararası Ticaret ve Ticaret