küreselleşme

Organizasyonlarda Küresel Strateji

Organizasyonlarda Küresel Strateji

Organizasyonlarda Küresel Strateji Küreselleşme kavramını daha önce “Küresel Pazarlama ve Küreselleşme” adlı yazımda detaylı bir şekilde açıklamıştım. Bu yazıda daha çok stratejik yönetim ile ilişkisi ve etkileri üzerinde duracağım. Küreselleşmenin geçmişten günümüze hızı göz önüne alınırsa sektörler, stratejiler ve organizasyonların