meslek

İş ve Mesleklerde İşbirliği Yapma, Ortaklaşa Üretme ve Aracılık Etme

iş

İş ve Mesleklerde İşbirliği Yapma, Ortaklaşa Üretme ve Aracılık Etme İş ve meslekler ile ilgili daha önceki yazılarımda; geçmişten günümüze yapılan işleri oluş merceği kapsamındaki sosyalleşme, kontrol edilme ve eşitsizleşme bakış açılarıyla ve yapma merceği kapsamındaki görevleri yerine getirme, yetkileri

İş Bağlamında Organizasyonlarda Kurumsallık, Kimlik, Çeşitlilik ve Eşitsizlik

Kimlik

İş Bağlamında Organizasyonlarda Kurumsallık, Kimlik, Çeşitlilik ve Eşitsizlik Organizasyonlardaki yapılan işler incelendiğinde, yönetim ve organizasyon teorilerine değerli katkılar sunacağı görülecektir. Kurumsal teori, kimlik, örgütsel çeşitlilik ve eşitsizlik gibi çağdaş yönetim alanları; işleri dikkate alarak daha ileri anlamalar kazanabileceklerdir. İşlerin ve

Organizasyonlardaki İş ve Meslekler Üzerine Genel Bir Bakış

meslek

Organizasyonlardaki İş ve Meslekler Üzerine Genel Bir Bakış İş ve meslek, günümüzün işgücü piyasasında önem kazanan kavramlardır. Öncelikle şunu belirteyim ki: İş derken İngilizcesi occupation olan, bir sonuç elde etmek ve herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik,