öğrenme miyopisi

Örgütsel Öğrenmenin Beraberinde Getirdiği Engeller

Örgütsel Öğrenmenin Beraberinde Getirdiği Engeller

Örgütsel Öğrenmenin Beraberinde Getirdiği Engeller Stratejik yönetim düşüncesi örgütsel zekâ arayışı üzerine kurulmuştur. Bu yüzden de, uygunluk arzu ve fikirleriyle tutarlı sonuçlara yol açan eylemleri yapma girişimi olarak da görülebilir. Mevzubahis örgütsel zekâyı güçlendirmek için deneyimsel öğrenme önem arz etmektedir.