örgüt teorisi

Kaynak Bağımlılığı Teorisi

Kaynak Bağımlılığı Teorisi

Kaynak Bağımlılığı Teorisi Örgütler varlıklarını devam ettirebilmek için çeşitli kaynaklara ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple de örgütler çevrelerine bağımlıdırlar. Kaynak bağımlılığı teorisi örgütlerin varlıklarını sürdürebilmeleri için çevrelerine bağımlı olduklarını ve çeşitli eylem girişimleriyle bu bağımlılıkları kendi lehleri doğrultusunda yönetmeye çalıştıklarını savunmaktadır.

Durumsallık Yaklaşımı: Koşul-Bağımlılık Teorisi

Durumsallık Yaklaşımı: Koşul-Bağımlılık Teorisi

Durumsallık Yaklaşımı: Koşul-Bağımlılık Teorisi 1950’li yıllardan bu yana örgütler için genel geçer ilkelerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan çeşitli bilimsel araştırmalar sonucunda evrensel bir örgütlenme modelinin olmadığı anlaşılmış ve çeşitli teoriler geliştirilmiştir. Bu konuda tarihsel seyir ve gelişmeler için “Örgüt Teorisi ve