örgütsel özdeşleşme

Örgütsel İmajlar Örgütsel Özdeşleşmeyi Nasıl Şekillendirir?

Örgütsel İmajlar Örgütsel Özdeşleşmeyi Nasıl Şekillendirir?

Örgütsel İmajlar Örgütsel Özdeşleşmeyi Nasıl Şekillendirir? Örgütsel imajlar ikiye ayrılır. Birinci imaj bireyin örgütü hakkında neyin ayırt edici, merkezi ve kalıcı olduğuna dair inandığı imajdır. Bu, algılanan örgütsel kimlik (perceived organizational identity) olarak tanımlanır. İkincisi ise üyelerin dışarıdaki kişilerin örgüt