örgütsel siyasal ideoloji

Liberal Firmalar, Muhafazakâr Firmalar ve Toplumsal Hareketler

Liberal Firmalar, Muhafazakâr Firmalar ve Toplumsal Hareketler

Örgütlerin nasıl davranacaklarını, hangi yönde karar vereceklerini ve ne tür eylemlerde bulunacaklarını çeşitli paydaş grupları etkilemektedir. Bu etkiler çoğunlukla birbirleriyle çelişir durumdadırlar. Önemli paydaşlardan biri olan toplumsal aktivistler ise protesto ve boykotlar düzenleyerek örgütlerin politika ve uygulamaları üzerinde baskı kurmaya çalışmaktadırlar. Peki bu tür baskılara maruz kalan firmalar toplumsal hareketlere nasıl yanıt verirler?