oryantasyon

İnsan Kaynakları Eğitimi ve Oryantasyon

İnsan Kaynakları Eğitimi ve Oryantasyon

İnsan Kaynakları Eğitimi ve Oryantasyon İşletmeye gerekli insan kaynağının işe alma süreci tamamlanması için personele işe alıştırma yani oryantasyon programının uygulanması gerekmektedir. Oryantasyon yeni çalışana işletmenin geçmişine, kültürüne, işlerdeki davranış biçimlerine, fiziki ve sosyal altyapısına ilişkin temel bilgilerin verildiği uyumlaştırma