postmodern örgüt teorisi

Postmodern Örgüt Teorisi

Postmodern Örgüt Teorisi

Postmodern Örgüt Teorisi Postmodernizm kavramı 20. yüzyılın ortalarından itibaren sanat, mimarlık, edebiyat gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bu kavramın sosyal bilimler ve özelde de örgüt teorisi alanında kullanılması ise 1980’li yıllar ile birlikte başlamıştır. Adından da anlaşılacağı üzere postmodernizm modernizmin sonrasında