uluslararası pazarlar

Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri

Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri

Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri Küresel pazarlama faaliyetleri yapan işletmeler çeşitli çevre analizleri yaptıktan sonra (ekonomik ve demografik çevre analizi için “Küresel Pazarlama, Uluslararası Ticaret ve Ticaret Blokları”; kültürel, politik ve teknolojik çevre analizi için “Küresel Pazarlamada Kültürel, Politik ve Teknolojik